Hội đồng Trường

Hội đồng trường

Với tư cách là cơ quan quản lý cao nhất của VinUni, Hội đồng trường chịu trách nhiệm đại diện cho lợi ích của các nhà tài trợ sáng lập và các bên liên quan bao gồm sinh viên, giảng viên và nhân viên, các cơ quan chính phủ và thành viên của cộng đồng Việt Nam và quốc tế. Sứ mệnh cao nhất của Hội đồng trường là cùng toàn tập thể phát triển VinUni thành đại học xuất sắc, đào tạo nhân tài cho tương lai.

TS. Lê Mai Lan

TS. Lê Mai Lan

Phó Chủ tịch, Tập đoàn Vingroup
Chủ tịch Hội đồng, Trường Đại học VinUni

Nguyễn Mai Hoa

Nguyễn Mai Hoa

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo VinAcademy

GS.BS. David Bangsberg

GS.BS. David Bangsberg

Hiệu trưởng, Trường Đại học VinUni
Viện trưởng, Viện Khoa Học Sức Khỏe

ThS. Nguyễn Hồng Hà

ThS. Nguyễn Hồng Hà

Giám đốc Hỗ trợ Học Thuật, Khối Hỗ trợ Học thuật, Trường Đại học VinUni
Giảng viên kiêm nhiệm, Viện Kinh doanh Quản trị

Phạm Thanh Hảo

Phạm Thanh Hảo

Giám đốc Hỗ trợ, Khối Hỗ trợ, Trường Đại học VinUni
Giảng viên kiêm nhiệm, Viện Kinh doanh Quản trị

Lê Thúy Anh

Lê Thúy Anh

Giám đốc điều hành Vinmec, Thành viên Hội đồng Trường ĐH VinUni

Lãnh đạo cấp cao

Đội ngũ lãnh đạo của Đại học VinUni, đại diện cho lợi ích cao nhất của Nhà trường, bao gồm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các Viện trưởng, phó Viện trưởng và Trưởng các Đơn vị hành chính. Cơ cấu tổ chức của Đại học VinUni dựa trên nguyên tắc quản trị hỗn hợp, trong đó hỗ trợ hành chính và vận hành là tập trung, và các đơn vị học thuật (trường và khoa) được phân cấp để thực hiện nhiệm vụ giáo dục và nghiên cứu của trường đại học.

TS. Lê Mai Lan

Phó Chủ tịch, Tập đoàn Vingroup
Chủ tịch Hội đồng, Trường Đại học VinUni

Tiến sĩ Lê Mai Lan hiện là Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng trường đại học VinUniversity, Phó Chủ tịch Quỹ VinFuture, Chủ tịch Hội đồng Hệ thống giáo dục Vinschool. Năm 2013, bà gia nhập Vingroup và góp phần kiến tạo hệ thống giáo dục Vinschool. Ra đời vào năm 2013, Vinschool được đầu tư bài bản vào hệ thống cơ sở vật chất, chất lượng giáo viên, chương trình giáo dục để trở thành hệ thống tư thục không vì lợi nhuận lớn nhất cả nước với hơn 42.000 học sinh tại 49 cơ sở trên toàn quốc.

GS.BS. David Bangsberg

Hiệu trưởng, Trường Đại học VinUni
Viện trưởng, Viện Khoa Học Sức Khỏe

Hiệu phó & Viện trưởng

TS. K. David Harrison

Phó Hiệu trưởng phụ trách Học thuật, Trường Đại học VinUni

Giáo sư, Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng

GS.TS. Laurent El Ghaoui

Hiệu phó phụ trách Nghiên cứu & Đổi mới sáng tạo, Trường Đại học VinUni

Viện trưởng, Viện Kỹ Thuật Và Khoa Học Máy Tính

PGS.TS. Vũ Anh Dũng

Viện trưởng, Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng

GS.TS. John Evans

Viện trưởng, Viện Kinh doanh Quản trị

Viện phó

TS. Stephen J. Leisz

Giám đốc Sáng kiến Giáo dục, Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng

Quyền Phó Viện trưởng, Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng

TS. Hồ Hồng Hải

Viện phó, Viện Kinh doanh Quản trị

Giảng viên cao cấp – Giảng viên chuyên ngành Tài Chính, Viện Kinh doanh Quản trị

PGS.TS. Phạm Ngọc Nam

Viện phó, Viện Kỹ Thuật Và Khoa Học Máy Tính

Giám đốc, Chương trình Kỹ thuật Điện, Viện Kỹ Thuật Và Khoa Học Máy Tính

PGS.TS.BS. Lê Cự Linh

Viện phó Thường trực, Viện Khoa Học Sức Khỏe

GS.BS. Lê Văn Phước

Viện phó Giáo dục Y khoa, Viện Khoa Học Sức Khỏe

TS.BS. Phùng Nam Lâm

Viện phó phụ trách Hợp tác bệnh viện, Viện Khoa Học Sức Khỏe

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chuyên môn, Bệnh viện Vinmec

Cán bộ Lãnh đạo

Phạm Thanh Hảo

Giám đốc Hỗ trợ, Khối Hỗ trợ, Trường Đại học VinUni

Giảng viên kiêm nhiệm, Viện Kinh doanh Quản trị

Trần Thị Thu Hoài

Giám đốc Tài chính

ThS. Nguyễn Hồng Hà

Giám đốc Hỗ trợ Học Thuật, Khối Hỗ trợ Học thuật, Trường Đại học VinUni

Giảng viên kiêm nhiệm, Viện Kinh doanh Quản trị

ThS. Bùi Thanh Hạnh

Trưởng phòng, Phòng Hợp tác Học thuật & Trao đổi Sinh viên

ThS. Nguyễn Hoàng Việt

Quản lý, Trung tâm mô phỏng Y khoa, Viện Khoa Học Sức Khỏe

ThS. Nguyễn Vân Anh

Trưởng phòng, Phòng Đối tác và Phát triển

Giảng viên kiêm nhiệm, Viện Kinh doanh Quản trị

ThS. Daniel Ruelle

Giám đốc chương trình tiếng Anh, Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng

TS. Phùng Thị Việt Bắc

Giảng viên, Viện Kỹ Thuật Và Khoa Học Máy Tính

Trưởng phòng, Quản Lý Nghiên Cứu

Minh Đỗ

Phó Hiệu Trưởng Danh Dự, Viện Kỹ Thuật Và Khoa Học Máy Tính

TS. Phan Thị Thục Anh

Giảng viên chuyên ngành Hành vi tổ chức, Nhân sự & Quản lý, Viện Kinh doanh Quản trị

Phạm Hồng Hạnh

Trưởng phòng, Công tác Sinh viên

Nguyễn Thị Hồng Thái

Trưởng phòng Tuyển sinh, Trường Đại học VinUni

Thành viên sáng lập Ban cố vấn học thuật

Ban Cố vấn Học thuật (AAB) là cơ quan tư vấn chính về các vấn đề học thuật (giáo dục và nghiên cứu) và hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo thực hiện sứ mệnh và các mục tiêu chính của mình hiệu quả hơn.

GS.BS. David Bangsberg

Hiệu trưởng, Trường Đại học VinUni
Viện trưởng, Viện Khoa Học Sức Khỏe

GS.TS. Laurent El Ghaoui

Hiệu phó phụ trách Nghiên cứu & Đổi mới sáng tạo, Trường Đại học VinUni
Viện trưởng, Viện Kỹ Thuật Và Khoa Học Máy Tính

TS. K. David Harrison

Phó Hiệu trưởng phụ trách Học thuật, Trường Đại học VinUni
Giáo sư, Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng

PGS.TS.BS. Lê Cự Linh

Viện phó Thường trực, Viện Khoa Học Sức Khỏe

GS.BS. Lê Văn Phước

Viện phó Giáo dục Y khoa, Viện Khoa Học Sức Khỏe

PGS.TS. Phạm Ngọc Nam

Viện phó, Viện Kỹ Thuật Và Khoa Học Máy Tính
Giám đốc, Chương trình Kỹ thuật Điện, Viện Kỹ Thuật Và Khoa Học Máy Tính

PGS.TS. Vũ Anh Dũng

Viện trưởng, Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng

TS. Phùng Thị Việt Bắc

Giảng viên, Viện Kỹ Thuật Và Khoa Học Máy Tính
Trưởng phòng, Quản Lý Nghiên Cứu

GS.TS. Pranee Liamputtong

Giáo sư Khoa học hành vi, Viện Khoa Học Sức Khỏe

Hau Lee

Giám đốc sáng lập của Viện Stanford về Đổi mới cho các nền kinh tế đang phát triển (SEED), đồng Giám đốc Chương trình Đổi mới chuỗi giá trị Stanford

PGS.TS. Jason Picard

Giảng viên, Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng

Giáo Sư Glen N. Gaulton, PhD

Phó hiệu trưởng kiêm Giám đốc Sức khỏe toàn cầu Trường Y Perelman, thuộc Đại học Pennsylvania

GS. Sanjay Sarma

Phó Chủ tịch Trung tâm Học tập mở, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

Susan A Martinis

Phó hiệu trưởng phụ trách Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo tại Đại học Illinois tại Urbana-Champaign

Thuc-Quyen Nguyen

Giám đốc Trung tâm Polymer và Chất rắn Hữu cơ (CPOS), Đại học California

Wendy Wolford

Phó Hiệu trưởng về Hợp tác Quốc tế, Đại học Cornell