Phòng Kế hoạch và Quản lý đào tạo

GIỚI THIỆU

Phòng Kế hoạch và Quản lý Đào tạo là đơn vị chức năng quan trọng, trung tâm và chuyên nghiệp, có phạm vi quản lý đào tạo trình độ Đại học và Sau Đại học. Nhiệm vụ của phòng là bảo đảm tính toàn vẹn cho hồ sơ học tập của sinh viên VinUni. Phòng sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy và học tập, bảo vệ dữ liệu của sinh viên, đồng thời giải quyết các vấn đề của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên, nhân viên của VinUni và các cơ quan bên ngoài.

Phòng Kế hoạch và Quản lý Đào tạo của VinUni đảm nhận trách nhiệm lưu giữ vĩnh viễn thành tích học tập của sinh viên và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho cả sinh viên và giảng viên trong các lĩnh vực chính sách học thuật, tuyển sinh và thông tin môn học. Phòng là đại diện của VinUni trong việc điều phối các hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn: đăng ký môn học; bố trí phòng học và các cơ sở vật chất để hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập; quản lý môn học và điểm số; cấp chứng nhận tốt nghiệp cho sinh viên; và lưu giữ, bảo vệ và cung cấp hồ sơ học tập.

VinUniversity – Thành viên của AACRAO

Chúng tôi rất tự hào là thành viên của AACRAO (Hiệp hội Đăng ký và Tuyển sinh Đại học Hoa Kỳ) – một trong những hiệp hội giáo dục đại học lâu đời và lớn nhất tại Hoa Kỳ. AACRAO là nguồn tài nguyên chuyên nghiệp và toàn diện dành cho hơn 11.000 chuyên gia giáo dục đại học tại Hoa Kỳ, Canada và hơn 40 quốc gia khác.

Liên hệ:

Phòng Kế hoạch và Quản lý Đào tạo VinUni

Email: registrar@vinuni.edu.vn

Điện thoại: +84 – 2471 089 779, máy lẻ: 9004