Tại sao bạn nên chọn Đại học VinUni

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐAM MÊ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, NHỮNG NGƯỜI NGHĨ KHÁC BIỆT, LÀM KHÁC BIỆT VÀ HIỆN THỰC HOÁ NHỮNG ĐIỀU MÌNH MUỐN

Những vị trí đang tuyển dụng

Lĩnh vực Học thuật

Viện Kinh doanh và Quản trị

Viện Kinh doanh và Quản trị VinUni tập trung phát triển các chương trình giáo dục với các trường đại học hàng đầu, cũng như các doanh nghiệp đối tác trong ngành với mục tiêu đào tạo những nhà lãnh đạo phụng sự xã hội.

Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính

Bằng sự ưu tú trong học thuật, các nghiên cứu ứng dụng và đổi mới, Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính VinUni và Chương trình Khoa học Máy tính đặt mục tiêu phát triển các kỹ sư, các nhà khoa học máy tính và chuyên gia công nghệ xuất chúng để trở thành những tác nhân thay đổi trong lĩnh vực và cho xã hội.

Viện Khoa học Sức khoẻ

Viện Khoa học Sức khoẻ VinUni đặt mục tiêu phát triển hệ thống chăm sóc sức khoẻ tại Việt Nam và trên thế giới bằng việc đi tiên phong trong đào tạo, nghiên cứu đổi mới sáng tạo và công nghệ.

Viện Khoa học và Giáo dục khai phóng

Viện Khoa học và Giáo dục khai phóng là ngôi nhà đầu tiên cho tất cả sinh viên tại VinUni, đưa các em đến hành trình đầy màu sắc trong việc khám phá bản thân. Giáo dục đại cương ở VinUni là "cánh cổng" giữa quá khứ và tương lai, giữa lý thuyết và thực hành, giữa đất nước và thế giới. Đây là nơi các sinh viên, giảng viên và cán bộ nhân viên lần lượt đi những bước đầu tiên, đóng góp sức mình cho VinUni, cho sự phát triển của Việt Nam và thế giới.

Lĩnh vực Phi học thuật

Quản trị

Với mục tiêu xuất sắc trong hoạt động, chúng tôi tin rằng sự khác biệt trong những quan điểm, kinh nghiệm và văn hoá sẽ làm giàu thêm những trải nghiệm giáo dục cũng như trải nghiệm làm việc. Chúng tôi khuyến khích sự đa dạng và đẩy mạnh sự bao trùm trong tổ chức.

Hỗ trợ học thuật

Với mục tiêu xuất sắc trong hoạt động, chúng tôi tin rằng sự khác biệt trong những quan điểm, kinh nghiệm và văn hoá sẽ làm giàu thêm những trải nghiệm giáo dục cũng như trải nghiệm làm việc. Chúng tôi khuyến khích sự đa dạng và đẩy mạnh sự bao trùm trong tổ chức.