Stephen J. Leisz

TS. Stephen J. Leisz

Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng

Giám đốc Sáng kiến Giáo dục

Quyền Phó Viện trưởng

Giới thiệu

Giáo sư Stephen Leisz có bằng Tiến sĩ về địa lý từ Đại học Copenhagen ở Đan Mạch, bằng Thạc sĩ khoa học từ trường Đại học Wisconsin – Madison (Mỹ), và bằng Cử nhân từ Đại Học Georgetown (Washington, D.C., USA). Trước khi được bổ nhiệm tại VinUniversity, ông là Giáo sư, Giám đốc Phòng thí nghiệm Thay đổi Đất đai và Cảm biến từ xa, và đồng giám đốc Trung tâm Khảo cổ học và Khảo sát từ xa tại Đại học bang Colorado. Ông là một thành viên của nhóm khoa học của Chương trình Thay đổi Sử dụng Đất của NASA và là đồng giám đốc của tổ chức phi chính phủ Earth Archive. Ông được biết đến với công việc nghiên cứu về việc sử dụng đất và thay đổi vùng đất và những động cơ của những thay đổi này ở Đông Nam Á. Ông sử dụng cảm biến từ xa, khoa học thông tin địa lý, và phương pháp nhân chủng học trong nghiên cứu của mình. Ông có hơn 80 bài báo trong các tạp chí được đánh giá cao nhất, bao gồm các bài báo của US Proceedings of the National Academies of Sciences, World Development, Remote Sensing, Tạp chí Quốc tế về Cảm nhận từ xa, Global Environmental Change, Human Ecology, BioScience, và Conservation Biology. Ông là thành viên của Hiệp hội Địa lý Hoa Kỳ, Hiệp Hội Nhiếp ảnh và Cảm biến từ xa Hoa Kỳ và Chương trình Đất toàn cầu.

 • Thay đổi diện tích đất đai/sử dụng đất
 • Khoa học thông tin địa lý (GIS)
 • Cảm biến từ xa
 • Sinh thái chính trị
 • Chuyển đổi nông nghiệp và rừng
 • Sự thay đổi nguồn sống nông thôn
 • Phát triển quốc tế

 • Kinh tế chính trị toàn cầu
 • Địa lý
 • Thích nghi đa văn hóa, liên kết
 • Cảm biến từ xa và mô hình GIS Phát triển quốc tế

 1. Leisz, S.J., Tuyen, N.T., An, N.T., Duong, N., Yen, N.T.B. (2022). Agricultural Land-Use Trends in Vietnam 1990–2020. In: Vadrevu, K.P., Le Toan, T., Ray, S.S., Justice, C. (eds) Remote Sensing of Agriculture and Land Cover/Land Use Changes in South and Southeast Asian Countries. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92365-5_30
 2. Fisher, Christopher, Stephen Leisz, Damian Evans, Diana H Wall, Kathleen Galvin, Melinda Laituri, Geoffrey Henebry, James Zeidler, Juan Carlos Fernandez-Diaz, Shrideep Pallickara, Sangmi Pallickara, Thomas Garrison, Francisco Estrada-Belli, Eduardo Neves, Kathryn Reese-Taylor, Rachel Opitz, Thomas Lovejoy, William Sarni, Rodrigo Solinis, Grace Ellis, Milena Carvalho, Cheryl White, Louisa Daggars, Rafael Angel Gasson-Pacheco, Aldo Bolaños, Vern Scarborough (2022) Creating an Earth Archive. Proceedings of the National Academy of Sciences 119(11), e2115485119; https://doi.org/10.1073/pnas.2115485119
 3. Nguyen, Yen Thi Bich, Stephen J. Leisz (2021) Determinants of livelihoods vulnerability to climate change: Two minority ethnic communities in the northwest mountainous region of Vietnam. Environmental Science & Policy 123: 11-20; https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.04.007
 4. Nghiem, T., Kono, Y., Leisz, S.J. (2020) Crop Boom as a Trigger of Smallholder Livelihood and Land Use Transformations: The Case of Coffee Production in the Northern Mountain Region of Vietnam. Land 9(2). 56; https://doi.org/10.3390/land9020056
 5. Shirai, Y., Leisz, S. J., Fox, J., Rambo, A. T. (2019). Commuting Distances to Local Non-Farm Employment Sites and the Impact on Rural Out-Migration: The Case of Northeast Thailand. Asia Pacific Viewpoint. https://doi.org/10.1111/apv.12223
 6. Hoover, Jamie D., Stephen J. Leisz, Melinda E. Laituri (2017) Comparing and Combining Landsat Satellite Imagery and Participatory Data to Assess Land-Use and Land-Cover Changes in a Coastal Village in Papua New Guinea. Human Ecology 45(2): 251-264 doi:10.1007/s10745-016-9878-x.
 7. Leisz, Stephen, Eric Rounds, Ngo The An, Nguyen Thi Bich Yen, Tran Nguyen Bang, Souvanthone Douangphachanh, Bounheuang Ninchaleune (2016) Urban-rural telecouplings in the East-West Economic Corridor within borders and across. Remote Sensing 8 (12), 1012; doi:10.3390/rs8121012.
 8. Leisz, Stephen J. (2013) “An overview of remote sensing and archaeology during twentieth century,” In: Space Archaeology: Mapping Ancient Landscapes with Air and Spaceborne Imagery (in Observance of the 40th Anniversary of the World Heritage Convention), (Comer, Douglas, and Michael Harrower (eds.)), Springer Press, pp. 11 – 20.
 9. Leisz, Stephen J., Michael Schultz Rasmussen (2012) Mapping fallow lands in Vietnam’s north central mountains using yearly Landsat imagery and a land-cover succession model. International Journal of Remote Sensing 33(20):6281-6303.
 10. Schmidt-Vogt, Dietrich, Stephen J. Leisz, Ole Mertz, Andreas Heinimann, Thiha Thiha, Peter Messerli, Michael Epprecht, Pham V Cu, Vu K Chi, Martin Hardiono, Dao M Truong (2009). An Assessment of Trends in the Extent of Swidden in Southeast Asia. Human Ecology 37(3): 281-290.
 11. Leisz, Stephen J., Kjeld Rasmussen, Jorgen E. Olesen, Tran Duc Vien, Bo Elberling, Jens Jacobsen, Lars, Christiansen (2007). The impacts of local farming system development trajectories on greenhouse gas emissions in the northern mountains of Vietnam. Regional Environmental Change 7(4): 187-208.
 12. Leisz, Stephen J., Nguyen thi Thu Ha, Nguyen thi Bich Yen, Nguyen Thanh Lam, Tran Duc Vien (2005). Developing a methodology for identifying, mapping and potentially monitoring the distribution of general farming system types in Vietnam’s northern mountain region. Agricultural Systems 85: 340-363.

 • Fulbright U.S. Scholar Award, United States Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs. 2022
 • Visiting Fellow, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Kyoto, Japan. 2008.
 • Foreign Language and Area Studies Fellowship, University of Wisconsin -Madison. 1991.
 • Durkin Prize for American Studies, Georgetown University, Washington, D.C. 1986.