Laurent El Ghaoui

GS.TS. Laurent El Ghaoui

Hiệu phó phụ trách Nghiên cứu & Đổi mới sáng tạo, Trường Đại học VinUni

Viện trưởng, Viện Kỹ Thuật Và Khoa Học Máy Tính

Giới thiệu

Trước khi được bổ nhiệm tại VinUni, GS.TS. El Ghaoui đã giảng dạy tại Khoa kỹ thuật Điện & Khoa học Máy tính và Khoa Kỹ thuật Công nghiệp & Nghiên cứu Vận hành tại Đại học California, Berkeley (xếp thứ 32 toàn cầu theo QS World University Rankings 2021) . Ông cũng giảng dạy môn Khoa học dữ liệu trong chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật tài chính tại Trường Kinh doanh Haas của UC Berkeley. Ngoài vai trò là nhà nghiên cứu và giảng dạy, GS.TS. El Ghaoui còn là cố vấn và doanh nhân. Theo ông, những kinh nghiệm tích luỹ được sau khi giải quyết các vấn đề thực tế đã bổ trợ rất nhiều cho quá trình nghiên cứu của ông.

• Nghiên cứu vận hành
• Tối ưu hóa mạnh mẽ
• Nghiên cứu sâu về các mô hình máy tính và thuật toán
• Học máy thống kê, tập trung vào tính thưa thớt (sparsity).

1. Fangda Gu, Laurent El Ghaoui, Guillaume Darmet. Grid Topology Estimation in Electrical Markets with Diagonally Dominant Laplacian. Submitted to 2021 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT Europe 2021), April 2021.
2. Laurent El Ghaoui, Fangda Gu, Bertrand Travacca, Armin Askari. Implicit Deep Learning. Posted on Arxiv, and submitted to SIAM J. Mathematics of Data Science, February 2021.
3. Armin Askari, Alexandre d’Aspremont, Laurent El Ghaoui. Naive Feature Selection: Sparsity in Naïve Bayes. Posted on Arxiv, and submitted to SIAM J. Mathematics of Data Science, March 2021.
4. Calafiore, G.C., El Ghaoui, L., Preziosi, A. and Russo, L., 2017. Topic analysis in news via sparse learning: a case study on the 2016 US Presidential Elections. IFAC-PapersOnLine, 50(1), pp.13593-13598.
5. Pauphilet, Jean, Diego Kiner, Damien Faille, and Laurent El Ghaoui. A tractable numerical strategy for robust MILP and application to energy management. In 2016 IEEE 55th Conference on Decision and Control (CDC), pp. 1490-1495.
6. Mert Pilanci, Martin Wainwright, Laurent El Ghaoui. Sparse learning via Boolean relaxations. In Math Programming, Series B, (2015), 151:63-87.
7. L. El Ghaoui, V. Pham, G.-C. Li, V.-A. Duong, A. Srivastava, and K. Bhaduri. Understanding Large Text Corpora via Sparse Machine Learning. Jour. Statistical Anal. & Data Mining, to appear. Short version in Proc. Conference on Intelligent Data Understanding, October 2011.
8. Mert Pilanci, Laurent El Ghaoui, and Venkat Chandrasekaran. Recovery of sparse probability measures via convex programming. In Proc. Conf. Neural Information and Processing Systems, December 2012.
9. Y. Zhang and L. El Ghaoui. Large-scale sparse principal component analysis and application to text data. Proc. NIPS, 2011

1990: Tiến sĩ Hàng không vũ trụ, Đại học Stanford
1986: Thạc sĩ Điều khiển tự động, Sup’Aéro, Pháp
1985: Cử nhân Khoa học Toán học và Vật lý, Ecole Polytechnique, Pháp

Huy chương Đồng Khoa học Kỹ thuật, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia, Pháp, 1999.
Tài trợ nghiên cứu của Quỹ Okawa, 2001.
Giải thưởng NSF Career, 2002.
Giải tối ưu hóa SIAM cho tác phẩm hay nhất năm 2004-2007.

Hoạt động giáo dục

 • 2012-nay: Phát triển và hướng dẫn môn học “Khoa học Dữ liệu Tài chính” trong chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Tài chính, Trường Kinh doanh Haas, UC Berkeley.
 • 2018-nay: Điều tra viên chính tại Học viện Thanh Hoa-Berkeley ở Thâm Quyến”, với sự tham gia của khoảng 20 giảng viên từ UC Berkeley; Tôi hiện chỉ tham gia vào công tác tuyển dụng của học viện.
 • 2017-nay: Phát triển giáo trình tương tác về tối ưu hóa. Nền tảng này hiện không hoạt động, sách giáo trình đi kèm có tại https://inst.eecs.berkeley.edu/~ee127/sp21/livebook/.
 • 2012: Phát triển khóa học ngắn hạn về Tối ưu hóa mạnh mẽ, được trình bày tại hội thảo về những tiến bộ trong tối ưu hóa, Zinal.
 • 2011-2017: Thành viên sáng lập Berkeley Center for New Media, UC Berkeley.
  Chủ trì phiên họp tại nhiều hội nghị (Int. Symposium Math. Programming, CDC, ACC).
 • Tháng 9, 2010: Ban tổ chức, hội thảo về tối ưu hóa toán học, Viện Toán học thuần túy và Ứng dụng, UCLA.

Hoạt động diễn thuyết

 • 2013-nay: Được mời nói chuyện tại Twitter, Exxon, Walmart, EDF, GE, Google, Amazon, Bay Learn, Voleon, cùng nhiều công ty và tổ chức khác.
 • Tháng 4, 2016: Hội thảo Bay Area Optimization.
 • Tháng 7, 2015: Thảo luận toàn thể tại INFORMS.