Liên hệ

Image

Kết Nối Với VinUni

Bạn có thể liên hệ VinUni bằng cách đăng ký nhận email thông tin, theo dõi VinUni trên trang Facebook hoặc kết nối với VinUni trên LinkedIn.

Liên hệ tìm hiểu Tuyển sinh và nộp hồ sơ nhập học

Tel: 18008189 (hotline)
Email: admission@vinuni.edu.vn
Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy, từ 8:30 đến 17:30 (GMT+7)

Liên hệ Phòng Công tác Sinh viên

Tel: +84-2471 089 779 (máy lẻ: 9088)
Email: studentaffairs@vinuni.edu.vn
Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8h30 – 17h30 (GMT+7)

Liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo

Tel: +84-2471 089 779 (máy lẻ: 9004)
Email: registrar@vinuni.edu.vn
Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8h30 – 17h30 (GMT+7)

Liên hệ Phòng Hợp tác Học thuật và Trao đổi Sinh viên

Tel: +84-2471 089 779 (máy lẻ: 9006)
Email:

Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8h30 – 17h30 (GMT+7)

Liên hệ Phòng Đối tác và Phát triển (Doanh nghiệp/Tổ chức)

Tel: +84-2471 089 779 (máy lẻ: 9060)
Email: corporaterelations@vinuni.edu.vn
Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8h30 – 17h30 (GMT+7)

——

Liên hệ chung

Email: info@vinuni.edu.vn

Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8h30 – 17h30 (GMT+7)

    Bằng cách gửi yêu cầu này, bạn đồng ý được VU liên hệ về thông tin trong danh sách gửi thư / liên hệ. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép trước của bạn.