Vũ Anh Dũng

PGS.TS. Vũ Anh Dũng

Viện trưởng, Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng

Giới thiệu

Phó Giáo sư Vũ Anh Dũng là Viện trưởng Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng. Trước khi làm việc tại Đại học VinUni, Tiến sĩ Vũ Anh Dũng là Phó Hiệu trưởng thường trực sáng lập Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước đó, ông là Trưởng khoa Khoa Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế. Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Cambridge, Tiến sĩ Dũng Vũ có kinh nghiệm dày dặn ở các vị trí cấp cao khác nhau như Quản lý cấp cao, Giám đốc Marketing và Chuyên gia tư vấn tại các công ty, tập đoàn uy tín như Heineken, Tiger, UTStarcom Diageo, GSK, Cadbury… Ông cũng là người đồng sáng lập BrotherIMC về truyền thông tích hợp, Tiến sĩ Vũ Anh Dũng là người tiên phong áp dụng sáng kiến CDIO (của MIT) vào phát triển và triển khai. Ông cũng đã đưa thành công chương trình đại học kinh tế đầu tiên tại Việt Nam đi đánh giá đảm bảo chất lượng quốc tế bởi ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA).

 • MNC/TNC và các khía cạnh của Mạng lưới Sản xuất Quốc tế, Chuỗi Giá trị Toàn cầu, Chuỗi Cung ứng và Quản lý Mạng Chuỗi Cung ứng, Mạng lưới R&D, Cơ cấu tổ chức và Tái cấu trúc; Sáp nhập và Mua lại; Chuyển đổi Kỹ thuật số.
 • Quản lý thương hiệu và tiếp thị; Hành vi của người tiêu dùng.
 • Phát triển xanh và bền vững; Kinh tế về biến đổi khí hậu.
 • Dữ liệu lớn để lắng nghe và hiểu biết xã hội.
 • Tương lai của giáo dục đại học và quản trị đại học.

Quản lý tiếp thị; Tiếp thị kỹ thuật số; Quản lý thương hiệu; Kinh doanh quốc tế; Quản lý quốc tế; Chiến lược; Thương mại/kinh tế quốc tế.

1. Vu, D.A. (2020), Green Supply Chain towards Green Growth, Science and Technics Publishing House,
2. Vu, D.A. (2020), International Business Strategy, Science and Technics Publishing House.
3. Tran, T. B. H., Vu, D.A. (2019), ‘Effect of relationship marketing tactics on customer entitlement’, Journal of Asian Business and Economic Studies, 30(3), 50-67.
4. Tran, T. B. H., Vu, D.A. & Pham, T. L. (2018), ‘Effect of transformational leadership and shared leadership on team knowledge sharing’, Journal of Economics & Development, 254, 90-98.
5. Vu, D.A. & Hanh, T.H.H. (2018), ‘Factors affecting the attraction R&D-Related FDI from Japanese TNCs to Vietnam’, Review of World Economic and Political Issues.
6. Nguyen, T.A., Vu, D.A., et al. (2017), ‘Human ecological effects of tropical storms in the coastal area of Ky Anh (Ha Tinh, Vietnam)’, Environment, Development and Sustainability – A Multidisciplinary Approach to the Theory and Practice of Sustainable Development, ISI, Springers ISSN 1387-585X
7. Nguyen, V.K., Vu, D.A., Nguyen, Q.N. (2016), ‘R&D investment of Japanese multinational corporations in Vietnam through Green supply chain: Case of Ajinomoto’, Journal of Sustainability Science and Management, Scopus, Vol. 11 No. 1, pp. 43-52.
8. Vu, D.A., Nguyen, H.T., Hoang, N.H. (2015), ‘Green supply chain practices in the retail industry in Vietnam: The case of Big C’, Review of World Economic and Political Issues, No. 6 (230), July 2015.
9. Vu, D.A., Cao, T. O., Hoang, N.H. (2014), ‘Model of India’s national innovation system and some policy implications for Vietnam’, Review of World Economic and Political Issues, No. 4 (216), pp.22 – 34, April 2014.
10. Vu, D.A. & Dang, M. X (2012, 2013), Vietnam M&A Review: In Search of Synergy, Science and Technics Publishing House, Hanoi, Vietnam. ISBN: 978-604-670049-0 (Vietnamese and English Editions).
11. Vu, D.A (2012), International Business Strategy: Practices in Vietnam, Asia and the world, Science and Technics Publishing House, Hanoi, Vietnam. ISBN: 978-604-67-0009-8.
12. Vu, D.A (2012), Product and brand divestiture: inside international brands, Science and Technics Publishing House, Hanoi, Vietnam. ISBN: 978-604-67-0010-14.
13. Phung, N.X. & Vu, D.A. (2011), Building and Developing Undergraduate and Graduate Program Based upon the CDIO Approach, Vietnam National University Publishing House, Hanoi, Vietnam.
14. Vu, D.A., Shi, Y.J and Gregory, M. (2010), ‘Brand and Product Integration in Horizontal Mergers and Acquisitions’, European Journal of International Management, SSCI (ISI) & Scopus, Vol. 4, Nos. 1/2, pp. 79-119.
15. Khu, M.T. & Vu, D.A. (Editors) (2009), International Economics (Textbook), Vietnam National University Publishing House, Hanoi, Vietnam.
16. Vu, D.A., Shi, Y.J. and Hanby, T. (2009), ‘Strategic Framework for Brand Integration in International Horizontal Mergers and Acquisitions’, Journal of Technology Management (in China), Vol. 4, Issue 1, pp. 26-52.

 • Lý luận chính trị nâng cao, 2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 • Tiến sĩ Quản lý hoạt động quốc tế, 2008, Đại học Cambridge
 • Thạc Sĩ Kinh doanh Quốc tế, 2001, Đại học Webster
 • Cử nhân Tiếng Anh, 1998, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Việt Nam
 • Cử nhân Kế toán, 1998, Đại học Thương mại Việt Nam
 • Cử nhân Marketing Hàng Công Nghiệp, 1996, Đại học Thương mại Việt Nam

1. Professorship (i.e. Associate Professor in Economics) appointment by the State Council (2014).
2. Best book prizes (Silver and Bronze) awarded by the state committee for one textbook & one monograph book (2013).
3. Best paper award (by Emerald Group Publishing Limited for the paper entitled ‘Strategic Framework from Brand Integration in International Horizontal Mergers and Acquisitions’).
4. PhD Scholarship.
5. Webster University Merit Scholarship and ‘Outstanding Graduate Student Award’ for combining highest GPA and most respected student voted by professors, staff, and students of the University.
6. Scholarship granted by The Association for Overseas Technical Scholarship of Joint Japan and Singapore Governments for Human Resources Management Development in Singapore.