Phạm Thanh Hảo

Phạm Thanh Hảo

Trường Đại học VinUni

Giám đốc Hỗ trợ, Khối Hỗ trợ

Viện Kinh doanh Quản trị

Giảng viên kiêm nhiệm

Giới thiệu

Bà Phạm Thanh Hảo là Giám đốc Nhân sự của Đại học VinUni trong 4 năm qua. Bà là một trong những thành viên chủ chốt từ khi VinUni vẫn còn là dự án tại Times City. Trước khi gia nhập VinUni, bà từng làm việc tại Viện Quản lý Úc, Microsoft, Haygroup và trụ sở chính của Tập đoàn Vingroup. Bà có bằng thạc sĩ về quản lý nhân sự, được chứng nhận hành nghề bởi SHRM (Hiệp hội HRM), được chứng nhận Master Coach bởi ITD. Bà từng được trao nhiều học bổng như ADB – Asia Development Bank, Nuffic – Neso, Chính phủ Việt Nam…