VinUni STEM E-Platform – Chương trình hỗ trợ đưa giáo dục STEM tới học sinh THPT

29/03/2020

VINUNI STEM E-PLATFORM

Chương trình hỗ trợ đưa giáo dục STEM tới học sinh THPT

 

VinUni STEM E-platform được phát triển dựa trên LearnWorlds – một nền tảng E-learning được sử dụng rộng rãi trên thế giới, hiện đang cung cấp trường học trực tuyến tại 70 quốc gia.

Sau khi tham gia STEM E-platform, giáo viên và học sinh các trường THPT trên toàn quốc có thể truy cập vào bộ tài liệu giáo dục STEM gồm 5 chủ đề, dự các bài giảng trực tuyến do các chuyên gia STEM giảng dạy và tham gia thảo luận trên diễn đàn STEM. Giáo viên có thể bắt đầu truy cập vào STEM E-platform từ ngày 30/3/2020 và học sinh có thể bắt đầu truy cập từ ngày 4/4/2020.

 

 

THAM GIA NGAY

 
Để biết thêm thông tin về Chương trình STEM THPT của Trường Đại học VinUni, xin vui lòng liên hệ với cán bộ Chương trình qua Email: STEMTHPT@vingroup.net hoặc truy cập Websitehttps://vinuni.edu.vn/vi/stemthpt/