News & Event

Các trường đại học đối tác

VinUni đã phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài với các trường đại học và đơn vị hàng đầu trên thế giới cho các hoạt động phát triển học thuật như trao đổi sinh viên, trao đổi nhân lực học thuật và quản lý, hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy chung cũng như các chương trình đào tạo tích hợp. Vui lòng xem danh sách các tổ chức đối tác bên dưới cho các chương trình trao đổi.

Thông tin về chương trình của chúng tôi có thể tìm thấy TẠI ĐÂY

Chia sẻ của sinh viên

Câu hỏi thường gặp

Điều này tùy thuộc vào yêu cầu của trường đại học đối tác. Bạn sẽ phải nộp bản scan hộ chiếu vào thời điểm nộp đơn hoặc gần ngày khởi hành. Sinh viên nên có hộ chiếu sớm nhất có thể để không bỏ lỡ cơ hội trao đổi nước ngoài.

Sinh viên VinUni có thể đăng ký tối đa 5 chương trình đào tạo tích hợp chỉ với một hồ sơ duy nhất.

Có, miễn là bạn đáp ứng đầy đủ yêu cầu tuyển sinh.

Có, miễn là sinh viên thỏa mãn các yêu cầu học thuật của trường đại học đối tác và yêu cầu chương trình Cử nhân của VInUni. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn học tập/giám đốc chương trình tại VinUni để đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Trong vòng tuyển sinh của chương trình đào tạo tích hợp 3+2, sinh viên chưa cần nộp điểm GRE. Nếu trúng tuyển và phía đối tác yêu cầu, sinh viên sẽ phải nộp điểm GRE theo đúng thời gian quy định. Thông thường, sinh viên sẽ phải nộp điểm GRE vào năm học đầu tiên tại trường đại học đối tác, trừ khi có quy định khác. Hãy đọc yêu cầu tuyển sinh cho từng chương trình tại trường đại học đối tác để biết thêm chi tiết.

Thư giới thiệu cần được viết bởi giáo sư/giảng viên từng giảng dạy ứng viên, hoặc có cùng chuyên ngành với ứng viên, hoặc là người giám sát công việc, hoạt động ngoại khóa của ứng viên. Vì vậy, người viết thư giới thiệu không nhất thiết phải là giảng viên VinUni.

Có. Những bạn sinh viên xin tạm nghỉ vẫn có đầy đủ quyền lợi.

Sinh viên cần lên sẵn kế hoạch và hoàn thành tất cả môn học bắt buộc để đáp ứng yêu cầu chương trình cử nhân tại VinUni, sau đó mới có thể theo học tại trường đại học đối tác.

Bạn nên tuân thủ mốc thời gian được VinUni và trường đại học đối tác xác định trước. Đối với trường hợp đặc biệt, sinh viên cần được trường đối tác và VinUni chấp thuận.

Văn phòng tuyển sinh sau đại học của Penn Engineering cho biết sinh viên VinUni được miễn nộp chứng chỉ tiếng Anh vì ngôn ngữ giảng dạy tại VinUni là tiếng Anh. Tuy nhiên, VinUni khuyến khích bạn nộp chứng chỉ tiếng Anh nếu có.

Đối với chương trình tích hợp của trường đại học khác, vui lòng đọc kỹ yêu cầu tuyển sinh.

Sinh viên VinUni chỉ cần nộp 1 hồ sơ duy nhất cho cả 2 chương trình.

Sinh viên VinUni cần thực hiện theo hướng dẫn trong cả Phần A và B nếu đăng ký chương trình đào tạo tích hợp và Chương trình Học bổng Vingroup.

Phần A – Đăng ký chương trình đào tạo tích hợp:

  •  Bước 1: Tìm hiểu các chương trình tích hợp và yêu cầu của từng chương trình tại trang THÔNG TIN ỨNG TUYỂN.
  • Bước 2: Nộp hồ sơ lên Cổng Hồ sơ Trao đổi Quốc tế trước thời hạn.
  • Bước 3: Hội đồng Xét duyệt VinUni đánh giá hồ sơ ứng viên.
  • Bước 4: Thông báo kết quả đến ứng viên (mỗi sinh viên nhận được tối đa 5 đề cử).
  • Bước 5: Văn phòng Trao đổi Toàn cầu gửi hồ sơ ứng tuyển của sinh viên cho đơn vị đối tác thẩm định (Đối tác có thể yêu cầu sinh viên nộp một bộ hồ sơ khác bao gồm thông tin/tài liệu bổ sung trên cổng đăng ký phía đối tác.)
  • Bước 6: Phía đối tác xem xét hồ sơ ứng viên và đưa ra quyết định tuyển sinh.

Part B – Applying for Vingroup Scholarship Program: Dành cho những thí sinh đã trúng tuyển chương trình đào tạo tích hợp (Phần A).

  • Bước 1: Hội đồng xét duyệt học bổng Vingroup sàng lọc hồ sơ.
  • Bước 2: Hội đồng xét duyệt học bổng Vingroup phỏng vấn từng ứng viên.
  • Bước 3: Thông báo kết quả học bổng Vingroup (Những sinh viên không được cấp học bổng Vingroup vẫn có thể theo học chương trình đào tạo tích hợp bằng nguồn tài trợ khác)

Không. Khác với chương trình trao đổi (sinh viên chỉ được đề cử cho 1 trường duy nhất), sinh viên trong chương trình đào tạo tích hợp có thể nhận được tối đa 5 đề cử nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu tuyển sinh. Một sinh viên có thể trúng tuyển nhiều chương trình đào tạo tích hợp.

Nếu sinh viên theo học chương trình đào tạo tích hợp bằng Học bổng Vingroup, Hội đồng Xét duyệt Học bổng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc chọn trường dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có nguyện vọng của sinh viên. Nếu theo học chương trình đào tạo tích hợp dựa trên các nguồn tài trợ khác, sinh viên có thể tự đưa ra quyết định sau khi tham khảo ý kiến của cố vấn/giám đốc chương trình.

Sinh viên VinUni có cơ hội đăng ký học bổng Vingroup để trang trải chi phí du học trong thời gian theo học chương trình tích hợp. Điều kiện nhận học bổng Vingroup được xác định dựa trên ngành học, chứ không phải sinh viên VinUni đến từ Viện nào. Bạn có thể tìm thấy Danh sách các lĩnh vực nghiên cứu được hỗ trợ học bổng TẠI ĐÂY.

Hiện tại, học bổng Vingroup chưa hỗ trợ chương trình thạc sĩ Kinh tế học ứng dụng và Quản trị. Sinh viên CBM có thể xem xét đăng ký chương trình thạc sĩ Thống kê Ứng dụng nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện tiên quyết của học bổng.

Học bổng Vingroup là học bổng toàn phần bao gồm tất cả chi phí: học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay, bảo hiểm, chi phí visa, v.v. Ứng viên cần đáp ứng nhiều yêu cầu tối thiểu, không chỉ của trường đại học đối tác, mà còn của Chương trình học bổng Vingroup. Để biết thêm thông tin về yêu cầu tối thiểu và điều khoản, điều kiện của Chương trình Học bổng Vingroup, vui lòng truy cập: https://scholarships.vinuni.edu.vn/.

Đối với sinh viên trao đổi trên cơ sở có đi có lại (sinh viên chỉ cần trả học phí cho VinUni), mỗi trường đại học đối tác sẽ đưa ra hạn ngạch nhất định về số lượng sinh viên trao đổi theo thỏa thuận giữa hai bên. Đối với các chương trình trao đổi khác, số lượng sinh viên do các trường đại học đối tác hoặc các tổ chức tài trợ quy định.

Sinh viên có thể ứng tuyển cả hai chương trình trao đổi sinh viên và đào tạo tích hợp. Tuy nhiên, sinh viên chỉ có thể theo học một chương trình tại một thời điểm. Hai chương trình có hai quy trình xét duyệt hồ sơ riêng biệt.

Sinh viên có tối đa 3 lựa chọn khi đăng ký chương trình trao đổi sinh viên. Hội đồng Xét duyệt VinUni sẽ đánh giá các ứng viên và ra quyết định cuối cùng.

Sinh viên VinUni muốn tham gia chương trình trao đổi sinh viên (1-1) sẽ thực hiện đăng ký tại Văn phòng Trao đổi Toàn cầu theo thủ tục VinUni quy định và theo quy trình được nêu trong phần “Đăng ký ngay“.

Nếu muốn trao đổi tại một trường đại học nước ngoài chưa có thỏa thuận với VinUni, bạn phải tự lên kế hoạch và phương án tài chính. Bạn có trách nhiệm tự nộp hồ sơ đến trường đại học muốn trao đổi và đảm bảo mọi vấn đề đều được giải quyết ổn thỏa. Sinh viên vẫn phải nộp đơn xin phê duyệt chuyển đổi tín chỉ cho phòng Quản lý Đào tạo/Giám đốc Chương trinh trước khi đi trao đổi.

 

Bảng điểm sẽ được gửi về phòng Kế hoạch và Quản lý Đào tạo của VinUni. Sinh viên có thể nhận bảng điểm thông qua hệ thống SIS. Sinh viên cần gửi yêu cầu và hồ sơ liên quan đến chuyển đổi tín chỉ về phòng Quản lý Đào tạo.

Sinh viên khối khoa học công nghệ và các ngành liên quan đến khoa học công nghệ có cơ hội đăng ký học bổng Vingroup trong thời gian theo học chương trình Cử nhân – Thạc sĩ tích hợp tại trường đối tác. Học bổng Khoa học công nghệ Vingroup là học bổng toàn phần bao gồm tất cả chi phí như: học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay, bảo hiểm, chi phí visa…
Tìm hiểu thêm về Chương trình học bổng Vingroup: https://scholarships.vinuni.edu.vn/.

VinUni sẽ công bố những chương trình hỗ trợ tài chính khác nếu có.

Trong thời gian tham gia chương trình trao đổi có đi có lại, sinh viên sẽ tiếp tục đóng học phí cho VinUni, chứ không cần đóng cho trường đối tác. Tuy nhiên, sinh viên có thể phải nộp một số khoản phí hành chính theo yêu cầu của trường đối tác. Sinh viên cũng phải chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan khác như visa, vé máy bay, chỗ ở, bảo hiểm, sinh hoạt phí,…

Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, VinUni sẽ cố gắng sắp xếp cho bạn vào nguyện vọng 2 hoặc 3. Trước khi đăng ký, sinh viên cần nghiên cứu kỹ về trường đại học mong muốn trao đổi. Hạn ngạch trao đổi sinh viên sẽ bị hạn chế, đồng thời có sự cạnh tranh cao. Vì vậy, bạn hãy điền nhiều nguyện vọng để tăng cơ hội được tham gia chương trình trao đổi.

Hầu hết quốc gia yêu cầu sinh viên quốc tế phải có visa sinh viên hợp lệ. Vui lòng kiểm tra yêu cầu cụ thể của trường đại học và quốc gia bạn đến trao đổi để biết thêm thông tin. Văn phòng Trao đổi Toàn cầu VinUni cũng sẽ hỗ trợ sinh viên xin visa để tham gia chương trình trao đổi.

Đối với chương trình trao đổi sinh viên nước ngoài, sau khi VinUni gửi đề cử cho đơn vị đối tác, sinh viên có thể phải nộp một hồ sơ riêng nếu đơn vị đối tác yêu cầu. Phía đối tác sẽ xem xét, đưa ra quyết định cuối cùng và gửi thư mời nhập học cho ứng viên.

Trước khi đưa ra quyết định đi trao đổi nước ngoài, sinh viên cần kiểm tra thông tin trên trang web của trường đối tác nhằm đảm bảo các môn học phù hợp với chương trình tại VinUni. Sinh viên cũng cần thảo luận về kế hoạch học tập với cố vấn/Giám đốc Chương trình. Việc thảo luận rất quan trọng, nhằm đảm bảo rằng các môn học phù hợp và đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp. Sinh viên nên xem lại yêu cầu của ngành đào tạo trước khi tìm người tham vấn.

Sinh viên quốc tế theo học chương trình trao đổi sinh viên trên cơ sở có đi có lại sẽ không phải đóng học phí cho VinUni. Tuy nhiên, sinh viên sẽ phải trả các chi phí khác như visa, di chuyển, bảo hiểm, sinh hoạt phí,… trong thời gian học tập tại VinUni.

VinUni tọa lạc tại Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Bạn có thể sống trong khi ký túc xá của VinUni – một môi trường” cùng sống, cùng làm, cùng học” đích thực. Tuy nhiên, VinUni không thể đảm bảo chắc chắn nơi ở cho sinh viên nước ngoài đến trao đổi, do đó bạn có thể thuê chỗ ở bên ngoài trường tại chung cư Vinhomes, chỉ cách trường vài bước đi bộ. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về căn hộ dịch vụ Vinhomes tại đây: Vinhomes Serviced Residences.

Bạn nên chuẩn bị những vật dụng thiết yếu nhất, vì những vật dụng khác rất dễ tìm mua xung quanh trường. Ví dụ:

– Quần áo, tất, giày, dép, đồ vệ sinh cá nhân, bàn chải, khăn tắm, đồ bơi, giày thể thao.

– Thuốc cơ bản: hạ sốt, băng urgo, tinh dầu, thuốc đau bụng.

– Những món quà lưu niệm có giá trị tinh thần, ví dụ như ảnh gia đình.

– Văn phòng phẩm: bút, vở…, nhưng bạn có thể tìm mua tại các cửa hàng tạp hóa gần trường.

– Máy tính xách tay

Mỗi năm, VinUni có 3 kỳ nhập học, bao gồm kỳ Thu (tháng 9 – tháng 2), kỳ Hè (tháng 7 – tháng 8) và kỳ Xuân (tháng 2 – tháng 6).

Chương trình trao đổi có đi có lại chỉ dành cho sinh viên từ trường đại học đối tác, nhưng sinh viên từ những trường khác vẫn có thể tham gia chương trình trao đổi ngắn hạn tại VinUni.

Liên hệ

image

Thông tin chung, vui lòng liên hệ

Văn phòng Chương trình Trao đổi Toàn cầu

globalexchange@vinuni.edu.vn

image

Thông tin học thuật liên quan, vui lòng liên hệ

Văn phòng Phòng Kế hoạch và Quản lý đào tạo

registrar@vinuni.edu.vn