Nhóm nghiên cứu VinUni-Oxford khởi động dự án Chỉ số Đổi mới sáng tạo ngành

27/12/2023

Ngày 21.12, Trường Đại học VinUni đã ký kết thoả thuận hợp tác về thúc đẩy Đổi mới sáng tạo ngành với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ.

Trường Đại học VinUni ký kết MOU với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ

Ngay sau Lễ ký kết, các bên đã khởi động dự án phát triển chỉ số Đổi mới sáng tạo (ĐMST) ngành Việt Nam. Giáo sư Soumitra Dutta (Hiệu trưởng trường Kinh doanh Saïd, Đại học Oxford, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Portulans, “cha đẻ” của Chỉ số ĐMST toàn cầu) sẽ là Giám đốc khoa học của dự án. Giáo sư sẽ trực tiếp hỗ trợ nhóm nghiên cứu của VinUni trong việc xây dựng Bộ chỉ số năng lực ĐMST ngành tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Giáo sư Soumitra sẽ định hướng chiến lược, chia sẻ xu hướng toàn cầu và các mô hình ĐMST ở các ngành, lĩnh vực, quốc gia điển hình.

Phát biểu tại Lễ ký kết, PGS.TS Hoàng Minh – Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cho biết: “ĐMST được coi là cầu nối giữa nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ vào phát triển kinh tế – xã hội. Bộ Khoa học Công nghệ thông qua Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ sẽ quan tâm, bảo trợ phương pháp luận, ủng hộ hoạt động nghiên cứu và đào tạo ở Trường Đại học VinUni để có kết quả nghiên cứu phục vụ hoạch định chính sách, góp phần phát triển kinh tế – xã hội”.