Lễ Khai giảng – Năm học 2023 – 2024

18/10/2023

Vào 07/10/2023, Lễ Khai giảng để chào đón Năm học 2023 – 2024 đã được tổ chức tại VinUni. Trong năm nay, chủ đề của Lễ Khai giảng là “Chinh phục chân trời mới” và đã có hơn 1,500 sinh viên, phụ huynh và giảng viên đến tham dự sự kiện đặc biệt này.

Dưới đây là những khoảnh khắc từ Lễ Khai giảng 2023 – 2024: