Thông tin chung

Chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ (dựa trên thỏa thuận giữa VinUni và trường đối tác): Sinh viên được nhận vào chương trình này sẽ có cơ hội nhận hai bằng cử nhân hoặc một bằng cử nhân và một bằng thạc sĩ – một của VinUni và một của một trường đại học đối tác nước ngoài.

Chương trình gồm 2 giai đoạn, trong đó sinh viên VinUni sẽ học Giai đoạn 1 tại VinUni và Giai đoạn 2 tại một trường đại học đối tác ở nước ngoài. Kết thúc cả hai giai đoạn, các em sẽ nhận được hai tấm bằng, một của VinUni và một của trường đối tác. Các học phần thường có dạng 3+2, 4+1, 3.5+2 đối với chương trình Cử nhân – Thạc sĩ và 2+2 hoặc 2.5 +1.5 đối với chương trình Cử nhân – Cử nhân.

Những sinh viên học song bằng sẽ tham gia các lớp học để lấy bằng Thạc sĩ trong khi lấy bằng Cử nhân, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí học và cho phép tốt nghiệp sớm hơn tới 12 tháng. Ngoài ra, các lộ trình cấp bằng cấp tốc nhằm xây dựng dựa trên động lực mà bạn hiện có khi còn là sinh viên đại học nhằm nỗ lực tạo ra sự tiến triển liền mạch để đạt được bằng cấp cao theo cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất có thể.

Các trường đại học đối tác

  1. Đại học Cornell, Hoa Kỳ (Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, Kinh doanh và Quản lý)
  2. Đại học California San Diego, Hoa Kỳ (Kỹ thuật và Khoa học Máy tính)
  3. Đại học Illinois Urbana-Champaign (Kỹ thuật và Khoa học Máy tính)
  4. Đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ (Kỹ thuật và Khoa học Máy tính)
  5. Đại học Công nghệ Sydney, Úc (Kỹ thuật và Khoa học Máy tính)
  6. Đại học Queensland, Úc (Kỹ thuật và Khoa học Máy tính)
  7. Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore (Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, Kinh doanh và Quản lý)

Thủ tục đăng ký

Quy trình đăng ký phát hành vào Học kỳ mùa thu năm 2022. Hãy liên hệ với GEO hoặc Viện của bạn để tìm hiểu thêm về các Chương trình này và cách đăng ký.

Học bổng/Hỗ trợ tài chính

Sinh viên khối khoa học công nghệ và các ngành liên quan đến khoa học công nghệ sẽ có cơ hội xin học bổng theo Chương trình học bổng Vingroup trong thời gian du học tại trường đối tác. Học bổng Khoa học Công nghệ Vingroup là học bổng toàn phần bao gồm các chi phí: học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay, bảo hiểm, chi phí làm visa,… Để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình học bổng Vingroup, vui lòng truy cập: https://scholarships.vinuni.edu.vn/.

Các chương trình tích hợp và thời hạn nộp đơn

# Đại học đối tác Chương trình đào tạo tích hợp Được đăng ký Chương trình Học bổng VGR 1.100 hay không? Hạn chót nộp hồ sơ
1 Đại học Pennsylvania [3+2] hoặc [4+1] https://gradadm.seas.upenn.edu/masters/  (dành cho sinh viên CECS) CÓ VÀ CHỈ ÁP DỤNG cho các chương trình nằm trong danh sách các ngành học đủ điều kiện đăng ký Chương trình Học bổng VGR: https://scholarships.vinuni.edu.vn/list-of-supported-fields-of-study-and-research-areas/ 18 giờ, ngày 8/1/2023 (Giờ Việt Nam) 

(ĐÃ ĐÓNG ĐƠN)

2 Đại học California, San Diego [3+2] Thạc sĩ Kỹ thuật Kết cấu (dành cho sinh viên CECS) 18 giờ, ngày 5/2/2023 (Giờ Việt Nam)

(ĐÃ ĐÓNG ĐƠN)

3 Đại học Illinois, Urbana Champaign [3+2] Thạc sĩ Khoa học hoặc Thạc sĩ Kỹ thuật (dành cho sinh viên CECS):
https://ece.illinois.edu/academics/grad
https://mechse.illinois.edu/graduate
4 Đại học Cornell [3+2] Chương trình Cấp bằng Cấp tốc Cornell-VinUniversity, Chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu Chuyên nghiệp về Thống kê Ứng dụng (dành cho sinh viên CECS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 giờ, ngày 5/2/2023 (Giờ Việt Nam)

(ĐÃ ĐÓNG ĐƠN)

[3+2] Chương trình Cấp bằng Cấp tốc Cornell-VinUniversity, Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống/Kỹ thuật Cơ khí (dành cho sinh viên CECS)
[3+2] Chương trình Cấp bằng Cấp tốc Cornell-VinUniversity, Thạc sĩ Nghiên cứu Chuyên nghiệp về Kinh tế và Quản lý Ứng dụng (dành cho sinh viên CBM) Chưa có
5 Đại học Công nghệ, Sydney [3+2] Thạc sĩ Công nghệ thông tin (dành cho sinh viên BSCS)
[3+2] Thạc sĩ Kỹ thuật (Mở rộng) về Hệ thống Năng lượng Điện (dành cho sinh viên BSEE)
[3+2] Thạc sĩ Kỹ thuật (Mở rộng) về Kỹ thuật Sản xuất và Quản lý (dành cho sinh viên BSME)
[3+2] Thạc sĩ Kỹ thuật (Mở rộng) về Điều hành hoạt động (dành cho sinh viên BSME)
[3+2] Thạc sĩ Kỹ thuật (Mở rộng) về Kỹ thuật Điều khiển Máy tính (dành cho sinh viên BSME &; BSEE)
6 Đại học Queensland [3.5+2] Thạc sĩ Kỹ thuật (Điện) (Dành cho sinh viên BSEE 18 giờ, ngày 30/6/2023 (Giờ Việt Nam)

(ĐÃ ĐÓNG ĐƠN)

[3.5+2] Thạc sĩ Kỹ thuật (Cơ khí) (Dành cho sinh viên BSME)
  • Kết quả cuối cùng được công bố dựa trên các mốc thời gian do từng tổ chức chủ quản đặt ra.
NỘP ĐƠN ỨNG TUYỂN
Vui lòng hoàn thành tất cả các tài liệu cần thiết và gửi đơn đăng ký qua cổng thông tin ứng tuyển này trước thời hạn nêu trên:Cổng thông tin ứng tuyển trao đổi toàn cầu 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp trên Trang trao đổi toàn cầu hoặc liên hệ với Văn phòng trao đổi toàn cầu.