Dành cho sinh viên VinUni: Trải nhiệm học tập toàn cầu

Trong khuôn khổ chương trình học tập tại VinUni, sinh viên có thể lựa chọn tham gia chương trình trao đổi quốc tế theo học kỳ, chương trình trao đổi ngắn hạn hoặc chương trình tích hợp cử nhân - thạc sĩ tại các trường đại học nước ngoài. Tham gia các chương trình này sẽ mang lại cho sinh viên những lợi ích to lớn. Đồng thời, các kỹ năng quan trọng trong công việc như khả năng hiểu biết và thích ứng toàn cầu, khả năng lãnh đạo và hoạt động độc lập, được phát triển trực tiếp từ việc học tập và sinh sống ở nước ngoài. Vui lòng tìm hiểu các lựa chọn dưới đây để tìm hiểu về chương trình phù hợp nhất với bạn.