LỊCH HỌC NĂM HỌC 2021-2022

Các ngày quan trọng trong năm học 2021-2022 

Tải lịch học năm học 2021-2022 tại đây.

Học kỳ mùa Thu năm 2021 

6-10 Tháng Chín Thứ Hai – Thứ Sáu Đăng ký môn học học kỳ mùa Thu năm 2021 (Khóa 2020)
11-17 Tháng Chín Thứ Bảy – Thứ Sáu Tuần Sinh hoạt đầu khóa (Khóa 2021)
17 Tháng Chín Thứ Sáu Lễ Khai giảng
20 Tháng Chín Thứ Hai Học kỳ mùa Thu 2021 bắt đầu
01 Tháng Mười Thứ Sáu Hạn cuối đăng ký môn học
08 Tháng Mười Thứ Sáu Hạn cuối xóa môn/chuyển đổi tín chỉ/miễn môn/tự học
24 Tháng Mười Hai Thứ Sáu Thông báo lịch thi
24 Tháng Mười Hai Thứ Sáu Lễ hội mùa Đông
1-3 Tháng Một Thứ Bảy – Thứ Hai Nghỉ Tết Dương lịch
10-21 Tháng Một Thứ Hai – Thứ Sáu Giai đoạn thi cuối kỳ
28 Tháng Một – 13 Tháng Hai Thứ Sáu – Chủ Nhật Nghỉ Tết Nguyên đán 2022
11 Tháng Hai Thứ Sáu Công bố kết quả thi học kỳ mùa Thu năm 2021
8-13 Tháng Hai Thứ Ba – Chủ Nhật Đăng ký môn học học kỳ mùa Xuân năm 2022

Học kỳ mùa Xuân năm 2022

13-20 Tháng Hai Thứ Hai – Thứ Sáu Khóa 20/21 học Giáo dục Quốc phòng (Phần lý thuyết) / Sinh viên quốc tế được miễn học GDQP
21 Tháng Hai Thứ Hai Học kỳ mùa Xuân 2022 bắt đầu 
04 Tháng Ba Thứ Sáu Hạn cuối đăng ký môn học
11 Tháng Ba Thứ Sáu Hạn cuối xóa môn/chuyển đổi tín chỉ/miễn môn/tự học
11 Tháng Tư Thứ Hai Giỗ tổ Hùng Vương

Chuyến thực địa HASS (sinh viên và giảng viên)

23 Tháng Tư Thứ Bảy [Sự kiện] Ngày hội Việc làm
30 Tháng Tư – 3 Tháng Năm Thứ Bảy-Thứ Ba Ngày giải phóng miền Nam & Quốc tế Lao động
13 Tháng Năm Thứ Sáu Công bố lịch thi
6-17 Tháng Sáu Thứ Hai – Thứ Sáu Giai đoạn thi cuối kỳ
18-19 Tháng Sáu Thứ Bảy – Chủ Nhật Rời ký túc xá (Khóa 2021)
20 Tháng Sáu Thứ Hai Thông báo thời khóa biểu học kỳ mùa Hè năm 2022
21-24 Tháng Sáu Thứ Ba – Thứ Sáu Đăng ký môn học học kỳ mùa Hè năm 2022
01 Tháng Bảy Thứ Sáu Công bố kết quả thi học kỳ mùa Xuân 2022
18 Tháng Sáu – 10 Tháng Bảy Thứ Bảy – Chủ Nhật Nghỉ