Trương Nguyễn Xuân Quỳnh

TS. Trương Nguyễn Xuân Quỳnh

Viện Khoa Học Sức Khỏe

Giảng viên cao cấp

Giới thiệu

TS. Trương Nguyễn Xuân Quỳnh có bằng Thạc sĩ Y tế Cộng đồng, chuyên về xây dựng và quản lý chính sách y tế tại Đại học Chulalongkorn, cũng là trường mà bà theo học Tiến sĩ. Bà nhận bằng Thạc sĩ thứ hai về công tác xã hội với trọng tâm là chăm sóc sức khỏe tại Đại học Boston, và cũng tham gia kỳ thực tập lâm sàng trong hai năm tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts để rèn luyện kĩ năng. Chuyên môn của bà còn mở rộng sang lĩnh vực sức khỏe tâm thần, kết hợp chăm sóc tâm lý xã hội vào lĩnh vực y tế và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các nhóm yếu thế. Bà được tôn vinh là người tiên phong trong công tác y tế xã hội tại Việt Nam và được công nhận là nhân viên công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ đầu tiên của đất nước.

Trước khi được bổ nhiệm tại VinUni, TS. Xuân Quỳnh từng là giảng viên tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh), giảng viên thỉnh giảng tại Khoa Chăm sóc giảm nhẹ tại Đại học Y Dược (TP. Hồ Chí Minh), và Chuyên gia tư vấn Công tác xã hội cấp cao tại Trung tâm Y tế Đại học TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài vai trò chuyên môn, TS. Xuân Quỳnh còn đóng vai trò then chốt trong việc định hình các chính sách và chiến lược chăm sóc sức khỏe. Bà là thành viên tích cực của Ban chấp hành Hiệp hội Chăm sóc sức khỏe giảm nhẹ Việt Nam, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của ngành trong nước. Năm 2021, bà giữ vai trò điều phối viên cho Nhóm đặc nhiệm chống COVID-19 của Hiệp hội Các Nhà khoa học và Chuyên gia Việt Nam với nhiệm vụ tư vấn cho Chính phủ về các chính sách và chiến lược y tế công cộng. Hiện tại, bà giữ chức vụ Trưởng nhóm Sức khỏe Tâm thần trong Mạng lưới Y tế của hiệp hội.

Vào năm 2020, bà hợp tác với nhóm tư vấn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để xây dựng Gói Chăm sóc Giảm nhẹ Thiết yếu cho Phụ nữ mắc Ung thư Cổ tử cung, đưa ra giải pháp cho các nhu cầu cụ thể của nhóm dân số dễ mắc bệnh này và thể hiện rõ cam kết của bà đối với việc chăm sóc y tế giàu lòng nhân ái. TS. Trương Nguyễn Xuân Quỳnh đã được vinh danh trong “40 Under 40 Public Health Catalyst Award” do Hội nghị Y tế Công cộng Boston trao tặng năm 2022.

Chính sách và quản lý y tế, Kinh tế y tế, Sức khỏe tâm thần, Chăm sóc tâm lý xã hội trong Chăm sóc giảm nhẹ và Công tác xã hội y tế

 • Xây dựng và quản lý chính sách y tế
 • Kinh tếY tế
 • Phương pháp nghiên cứu (trong Y tế cộng đồng và Khoa học xã hội)
 • Các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe
 • Giao tiếp và sự chuyên nghiệp trong chăm sóc sức khỏe
 • Công tác y tế xã hội
 • Tâm lý học

 1. Krakauer EL, Kane K, Kwete X, Afshan G, Bazzett-Matabele L, Ruthnie Bien-Aimé DD, Borges LF, Byrne-Martelli S, Connor S, Correa R, Devi CRB, Diop M, Elmore SN, Gafer N, Goodman A, Grover S, Hasenburg A, Irwin K, Kamdar M, Kumar S, Nguyen Truong QX, Randall T, Rassouli M, Sessa C, Spence D, Trimble T, Varghese C, Fidarova E. Augmented Package of Palliative Care for Women With Cervical Cancer: Responding to Refractory Suffering. JCO Glob Oncol. 2021 Jun;7:886-895. doi: 10.1200/GO.21.00027. PMID: 34115537; PMCID: PMC8457849.
 2. Krakauer EL, Kane K, Kwete X, Afshan G, Bazzett-Matabele L, Ruthnie Bien-Aimé DD, Borges LF, Byrne-Martelli S, Connor S, Correa R, Devi CRB, Diop M, Elmore SN, Gafer N, Goodman A, Grover S, Hasenburg A, Irwin K, Kamdar M, Kumar S, Truong QXN, Randall T, Rassouli M, Sessa C, Spence D, Trimble T, Varghese C, Fidarova E. Essential Package of Palliative Care for Women With Cervical Cancer: Responding to the Suffering of a Highly Vulnerable Population. JCO Glob Oncol. 2021 Jun;7:873-885. doi: 10.1200/GO.21.00026. PMID: 34115527; PMCID: PMC8457866.
 3. Krakauer EL, Kwete X, Kane K, Afshan G, Bazzett-Matabele L, Bien-Aimé DDR, Byrne-Martelli S, Connor S, Correa R, Devi CRB, Diop M, Gafer N, Goodman A, Grover S, Hasenburg A, Irwin K, Thanh Khanh Q, Kumar S, Nevzorova D, Truong QXN, Rajagopal MR, Randall T, Rassouli M, Sessa C, Spence D, Torode JS, Trimble T, Varghese C, Fidarova E. Cervical Cancer-Associated Suffering: Estimating the Palliative Care Needs of a Highly Vulnerable Population. JCO Glob Oncol. 2021 Jun;7:862-872. doi: 10.1200/GO.21.00025. PMID: 34115522; PMCID: PMC8457813.

 • 2018 – 2023: Tiến sĩ – Y tế Cộng đồng – Chính sách và quản lý y tế, Trường Cao đẳng Khoa học Y tế Cộng đồng Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan
 • 2020 – 2022: Thạc sĩ Công tác xã hội – Công tác xã hội về Sức khỏe và Sức khỏe Tâm thần, Đại học Boston, Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ.
 • 2017 – 2018: Thạc sĩ Y tế Cộng đồng – Chính sách và Quản lý Y tế, Viện Khoa học Y tế Cộng đồng, Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan.
 • 2008 – 2012: Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Quốc gia Việt Nam – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 • 40 Nhà hoạt động thúc đẩy Y tế Cộng đồng Dưới 40 tuổi – Đại hội Y tế Cộng đồng Boston
 • Học bổng Fulbright năm 2020