Myles Lynch

TS. Myles Lynch

Giảng viên, Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng

Giới thiệu

Tiến sĩ Myles L. Lynch là Giảng viên cấp cao của Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng (Chương trình OASIS) tại VinUni. Tiến sĩ Lynch là một nhà khoa học xã hội, nhận bằng tiến sĩ và thạc sĩ Quản lý Giáo dục và Giải trí tại Đại học New Hampshire, Hoa Kỳ. Trước khi đến VinUni, Tiến sĩ Lynch từng là Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển của Point Avenue, một Công ty Công nghệ Giáo dục có trụ sở tại Hà Nội. Ngoài ra, Tiến sĩ Lynch còn là cựu Giám đốc của YMCA ở Greater Boston và đã dẫn nhiều chuyến tham quan trong nước và quốc tế đến Công viên Quốc gia Yellowstone, Công viên Quốc gia Zion và khắp Việt Nam.

Niềm đam mê của Tiến sĩ Lynch đối với Giáo dục Trải nghiệm bắt đầu từ khi còn nhỏ, khi ông tham gia trại hè gần White Mountains ở New Hampshire, từ đó nuôi dưỡng niềm đam mê sáng tạo và môi trường học tập trải nghiệm. Tiến sĩ Lynch tin rằng giáo dục có ý nghĩa nên tập trung vào các trải nghiệm thực tế và dựa trên dự án. Công trình học thuật của Tiến sĩ Lynch phản ánh quan điểm này và tập trung vào việc điều tra thực nghiệm các kết quả liên quan đến trải nghiệm sáng tạo, các thành phần tâm lý của sự sáng tạo và động lực trong các môi trường học bên ngoài nhà trường.

Ngoài ra, Tiến sĩ Lynch còn hoạt động tích cực trong cộng đồng Hà Nội và là thành viên hội đồng quản trị của Keep Vietnam Clean (trước đây là Keep Hanoi Clean). Ông mong muốn được đóng góp vào các sáng kiến thành công của sinh viên tại VinUni bao gồm chương trình OASIS, các sáng kiến học tập phục vụ cộng đồng và các buổi bootcamp tư duy lãnh đạo hàng năm.

Khi rảnh rỗi, Tiến sĩ Lynch thích chơi bóng rổ và bóng chuyền, đi bộ ở Sóc Sơn và thử những món ăn mới quanh Hà Nội.

 • Sáng tạo và tư duy khác biệt
 • Thuyết động lực và lý thuyết tự quyết
 • Học tập ngoại khoá: Trại hè
 • Nghiên cứu giải trí và học tập ngoại khoá
 • Tuổi trưởng thành “mới nổi”
 • Xã hội học và giáo dục cảm xúc

 • Phát triển trong môi trường giáo dục không chính quy
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội
 • Quản lý tài nguyên thiên nhiên
 • Tâm lý giáo dục và lãnh đạo
 • Giáo dục Trải nghiệm: Lý thuyết và Thực hành
 • Học tập phục vụ cộng đồng
 • Quản lý công viên và giải trí

 1. Ferguson, M.D., Perry, E.E., Lynch, M. L., Ferguson, L. A., Kiewra, L.A., Leberman, M., Koopman, A., Barcelona, R., Reigner, N., & Manning, R.E. (2022). Expanding the viewshed: Insights and implications for examining visitor use management across scales and modalities in an iconic National Forest. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, accepted and in press
 2. Ferguson, M. D., Lynch, M. L., Evensen, D., Ferguson, L. A., Barcelona, R., Giles, G., & Leberman, M. (2022). The nature of the pandemic: Exploring the negative impacts of the COVID-19 pandemic upon recreation visitor behaviors and experiences in parks and protected areas. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 100498. doi:10.1016/j.jort.2022.100498
 3. Ferguson, M. D., Lynch, M. L., Miller, Z. D., Ferguson, L. A., & Newman, P. (2020). What do outdoor recreationists think of fracking? Politics, ideology, and perceptions of shale gas energy development in Pennsylvania State Forests. ENERGY RESEARCH & SOCIAL SCIENCE, 62. doi:10.1016/j.erss.2019.101384
 4. Ferguson, M. D., Lynch, M. L., Powers, S. L., Barrett, A. G., Evensen, D., Graefe, A. R., & Mowen, A. J. (2019). The impacts of shale natural gas energy development on outdoor recreation: A statewide assessment of Pennsylvanians. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 27, 100230.
 5. Lynch, M. L., Hartman, C. L., Trauntvein, N. E., & Moorhead, C. A. (2020). Camp organizational support for creativity among new and returning camp counselors. Journal of Youth Development, 15(1), 24-46.
 6. Lynch, M. L., Plucker, J. A., Hegarty, C. B., & Trauntvein, N. (2018). Summer camp as a force for 21st century learning: Exploring divergent thinking and activity selection in a residential camp setting. Journal of Youth Development.