Lê Duy Dũng

TS. Lê Duy Dũng

Giảng viên, Chương trình Khoa học Máy tính, Viện Kỹ Thuật Và Khoa Học Máy Tính

Giới thiệu

Ông hiện là trợ lý giáo sư về Khoa học Máy tính tại Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính. Ông từng là nhà khoa học dữ liệu cấp cao trong nhóm Ads and Personalization, Grab Holdings và là nhà khoa học nghiên cứu tại Trường Hệ thống Thông tin, Đại học Quản lý Singapore (SMU). Ông có bằng Tiến sĩ về Khoa học Dữ liệu và Kỹ thuật tại SMU và từng làm việc với Phó Giáo sư Hady W. Lauw. Ông đạt được hai giải thưởng SMU Presidential Doctoral Fellowship Award (năm học 2018, 2019) và giải thưởng SMU PhD Student Life Award (năm học 2018, 2019). Ông cũng có bằng Kỹ sư Toán Tin của trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2014.

• Hệ thống đề xuất
• Truy xuất thông tin
• Phân tích trực quan

Bài báo nghiên cứu
1. Dung D. Le, Hady W. Lauw, Efficient Retrieval of Matrix Factorization-based Top-k Recommendations: A Survey of Recent Approaches, Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR), 2021.
Báo cáo hội nghị
1. Dung D. Le, Hady W. Lauw, Stochastically Robust Personalized Ranking for LSH Recommendation Retrieval, AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI’20), Feb 2020.
2. Dung D. Le, Hady W. Lauw, Learning Multiple Maps from Conditional Ordinal Triplets, International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI’19), full paper, Aug 2019.
3. Dung D. Le, Hady W. Lauw, Multiperspective Graph-Theoretic Similarity Measure, ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM’18), full paper, Oct 2018.
4. Dung D. Le, Hady W. Lauw, Indexable Bayesian Personalized Ranking for Efficient Top-k Recommendations, ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM’17), full paper, Nov 2017.
5. Dung D. Le, Hady W. Lauw, Euclidean Co-Embedding of Ordinal Data for Multi-Type Visualization, SIAM International Conference on Data Mining (SDM’16), full paper, May 2016.
Hướng dẫn
1. Dung D. Le, Hady W. Lauw, Recent Advances on Scalable Retrieval of Personalized Recommendations, the Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-19), January 27 – February 1, 2019.
Nghiên cứu chưa xuất bản
1. Dung D. Le, Hady W. Lauw, Personalized Discovery and Expansion of User-Curated Visual Clusters.

2019: Tiến sĩ Khoa học Dữ liệu và Kỹ thuật, Đại học Quản lý Singapore, Singapore
2014: Bằng Kỹ sư Toán Tin (Chương trình đại học nâng cao 5 năm), Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

Hỗ trợ di chuyển hội nghị: AAAI-20, IJCAI-19, AAAI-19, CIKM-18, CIKM-17, SDM-16.
Giành giải thưởng SMU Presidential Doctoral Fellowship Award năm 2018 và 2019
Giành giải SMU PhD Student Life Award năm 2018 và 2019
Học bổng sau đại học, Đại học Quản lý Singapore (08/2015).
Thủ khoa Khoa Toán Tin Ứng Dụng, Đại học Bách Khoa Hà Nội (09/2014).
Học bổng Chương trình Phát triển Toán học Quốc gia Việt Nam năm học 2013-2014, 2012-2013
Học bổng Lawrence S.Ting cho học sinh xuất sắc năm học 2011-2012
Vinh danh học sinh xuất sắc năm học 2011-2012
Đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp quốc gia (giải nhất – 2010, giải nhì – 2011).