Roshan Peiris

PGS.TS.BS. Roshan Peiris

Trợ lý giáo sư, Viện Khoa Học Sức Khỏe

Giới thiệu

Tiến sĩ Roshan Peiris nhận bằng tiến sĩ về Nhân học vật lý tại Đại học Nihon, Nhật Bản. Ông bắt đầu công việc giảng dạy tại Bộ môn Khoa học Cơ bản, Khoa Nha khoa, Đại học Peradeniya, Sri Lanka vào năm 2001. Ông là Giáo sư về Giải phẫu tại Khoa Nha khoa từ năm 2016. Ngoài ra, ông còn là nghiên cứu sinh tại Trường Nha khoa, Đại học Sains Malaysia từ năm 2021-2023. Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu về Giải phẫu người. Trọng tâm nghiên cứu hiện tại của ông là khám phá quá trình tiến hóa và mô hình di cư của người cổ đại dựa trên những phát hiện nhân chủng học về răng và thể chất, cũng như nhân chủng học pháp y.

Tiến sĩ Peiris đã được trao học bổng Tiến sĩ tại Nhật Bản, được trao bởi chính phủ Nhật Bản. Ông được nhận giải thưởng của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Sri Lanka cho các ấn phẩm Khoa học, một số giải thưởng bài báo hội nghị hay nhất và một số khoản tài trợ nghiên cứu và tài trợ di chuyển. Ông đã đưa ra một số bài phát biểu và bài giảng với tư cách khách mời có uy tín. Ông từng phản biện cho nhiều tạp chí quốc tế hàng đầu và đồng biên tập trong một số ban biên tập của các hội nghị khoa học. Ông cũng là người cung cấp thông tin cho một số hội thảo học thuật.

  • Các biến thể bộ xương của quần thể người hiện đại, lịch sử và thời tiền sử
  • Nhân chủng học pháp y
  • Sự tiến hóa của con người, hệ sinh thái săn bắn hái lượm Kỷ Tân sinh và khoa học khảo cổ học
  • Các biến thể nha khoa của quần thể người hiện đại, lịch sử và thời tiền sử

  • Giải phẫu vĩ mô và vi mô của con người
  • Sinh sản và phát triển giai đoạn đầu
  • Nhân chủng học pháp y

  • Cử nhân Nha khoa, Khoa Nha khoa, Đại học Peradeniya, Sri Lanka, 1999
  • Tiến sĩ, Khoa Giải phẫu và Nhân chủng học, Đại học Nihon
  • Trường Nha khoa tại Matsudo, Nhật Bản, 2008

Peiris R., Arambawatta K., Pitakotuwage N. (2022) Root and canal morphology of maxillary premolars and their relationship with the crown morphology. Journal of Oral Biosciences. 64(1):148-154. doi:10.1016/j.job.2021.12.004.

Weerarathne K.P.M., Pitawala H.M.T.G.A., Peiris H.R.D., Curnoe D. (2022) Mid-to-late Holocene environmental changes along the southern coast of Sri Lanka and their impact on sediment dynamics and human behavior. Ceylon Journal of Science. 51(Special Issue): 557-576.DOI: http://doi.org/10.4038/cjs.v51i5.8083

Peiris H.R.D., Arambawatta K.S., Banneheka S.K., T.L. Nandasena, Pitakotuwage T. N. (2021) Gender and ethnic group differences in dental caries in a Sri Lankan population. Journal of Oral Health and Community Dentistry. 15(3):103-107.

Kapila Arambawatta, Anushka Abeysundara, Dhammika Ihalagedera, Gayani Nawarathna, Tharanga Nandasena, Roshan Peiris, Shyama Banneheka, Deepthi Nanayakkara (2021) Morphological analysis of cementoenamel junction in premolars of Sri Lankans. Anatomical Science International. DOI: http://doi.org/10.1007/s12565-021-00615-w

Arambawatta K., Peiris R., Hettiarachchi K., Dissanayake M., Ihalagedera D., Abeysundara A., Nawarathna L. (2021) Age Estimation using Pulp/Tooth Area Ratio of Maxillary and Mandibular Canines on Digital Orthopantomographs in a sample of Sri Lankan Population. International Journal of Forensic Odontology. 6(2):106-112.

Disanayake J., Samoath H., Manawaratne R., Nawarathna G., Disanayake., Peiris R., NanayakkaraD. (2020) Morphology and the position of the pterion in a Sri Lankan population. Sri Lanka Anatomy Journal. 4(1):10-21. DOI: http://doi.org/10.4038/slaj.v4i1.110

M.M.M. Arachchi, L.S. Navarathna, R. Peiris, D. Nanayakkara. (2019) A classification Based Approach to Predict the Gender Using Craniofacial Measurements. J. Hemanth et al. (Eds.): SLAAI-ICAI 2018, CCIS 890, pp. 301-314, Springer Nature Singapore Pte Ltd.

Peiris R., Vadysinghe A., Nanayakkara D. (2019) Morphometric Evaluation of the Foramen Magnum in a Sri Lankan Population. Sri Lanka Journal of Anatomy.3(II):29-41.

Kulatilake S., Peiris R. D., Perera H.N., Perera H. J. (2018) Out of Context, in Association: Human Remains Salvaged from the Mini-Athiliya Shell Midden, Sri Lanka. Asian Perspectives.57(1): 1-31.

Deepthi Nanayakkara, Ruwanthi Manawaratne, Harshana Sampath, Amal Vadysinghe, Roshan Peiris. (2018) Supraorbital nerve exits: positional variations and localization relative to surgical landmarks. Anatomy and Cell Biology. 51:1-6.