Kok-Seng Wong

PGS.TS. Kok-Seng Wong

Viện Kỹ Thuật Và Khoa Học Máy Tính

Giảng viên, Chương trình Khoa học Máy tính

Giới thiệu

PGS.TS. Kok-Seng Wong nhận bằng Cử nhân Khoa học Máy tính (Kỹ thuật Phần mềm) từ Đại học Malaya, Malaysia và bằng Thạc sĩ khoa học tự nhiên (Công nghệ thông tin) của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (phối hợp với MIT). Ông nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Soongsil, Hàn Quốc. Ông đã có kinh nghiệm hơn 15 năm giảng dạy (môn Khoa học máy tính) tại các trường đại học ở Malaysia, Hàn Quốc và Kazakhstan. Chuyên môn nghiên cứu của ông là mật mã học ứng dụng, chia sẻ thông tin mật, bảo mật thông tin và quyền riêng tư dữ liệu.

• Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu
• Thiết kế giao thức truyền thông bảo vệ quyền riêng tư
• Mật mã học ứng dụng
• Quyền riêng tư khác biệt
• Tính toán đa bên bảo mật

• Nhập môn lập trình
• Lập trình hướng đối tượng
• Xác suất và Thống kê
• Bảo mật thông tin

1. Ao Zhou, Shangguang Wang, Ching-Hsien Hsu, Myung Ho Kim, and Kok-Seng Wong, “Virtual Machine Placement with (m, n)-fault Tolerance in Cloud Data Center,” Cluster Computing, Vol. 22, No. 5, pp. 11619-11631, 2019. 09.
2. Yee Jian Chew, Shih Yin Ooi, Kok-Seng Wong, Ying Han Pang, and Seoung Oun Hwang, “Evaluation of Black-Marker and Bilateral Classification with J48 Decision Tress in Anomaly based Intrusion Detection System“, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, Vol. 35, No. 6, pp. 5927-5937, 2018.12.
3. Kok-Seng Wong and Myung Ho Kim, “Toward a Fair Indictment for Sealed-bid Auction with Self-Enforcing Privacy,” The Journal of Supercomputing, Vol. 74, No. 8, pp. 3801-3819, 2018. 08.
4. Ao Zhou, Shangguang Wang, Robert Ching-Hsien Hsu, Myung Ho Kim, and Kok-Seng Wong, “Network Failure-aware Redundant Virtual Machine Placement in a Cloud Data Center,” Concurrency and Computation: Practice and Experience, Vol. 29, No. 24, 2017. 12.
5. Kok-Seng Wong and Myung Ho Kim, “Privacy Protection for Data-Driven Smart Manufacturing System,” International Journal of Web Services Research, Vol. 14, No. 3, pp. 17-32, 2017. 06.
6. Kok-Seng Wong and Myung Ho Kim, “An Enhanced User Authentication Solution for Mobile Payment Systems using Wearables,” Security and Communication Networks, Vol. 9, Issue 17, pp. 4639-4649, 2016. 11.
7. Kok-Seng Wong and Myung Ho Kim, “Towards a Respondent-Preferred k_i Anonymity Model,” Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, Vol. 16, No. 9, pp. 720-731, 2015. 09.
8. Kok-Seng Wong and Myung Ho Kim, “On Private Hamming Distance Computation,” The Journal of Supercomputing, Vol. 69, No. 3, pp. 1123-1138, 2014. 09.
9. Kok-Seng Wong and Myung Ho Kim, “Privacy-Preserving Data Collection with Self-Awareness Protection,” in Frontier and Innovation in Future Computing and Communications. Vol. 301, J. J. Park, et al., Eds., ed: Springer Netherlands, 2014, pp. 365-371
10. Kok-Seng Wong and Myung Ho Kim, “Privacy-Preserving Similarity Coefficients for Binary Data,” Computers & Mathematics with Applications, Vol. 65, No. 9, pp. 1280-1290, 2013. 5.

Học giả thỉnh giảng tại Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia về Công nghệ Mạng và Chuyển mạch, Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh (2015, 2016 và 2018).
Giải thưởng Best Portfolio (CQI), Đại học Soongsil (2014 và 2016).
Giáo sư thỉnh giảng tại Nhóm nghiên cứu CRISES tại Đại học Rovira i Virgil (2012).
Giải thưởng Giảng dạy xuất sắc nhất, Đại học Soongsil (2009).
Giấy khen (Đánh giá giảng dạy), Đại học Đa phương tiện (2004 – 2008).