Phan Quốc Thịnh

Phan Quốc Thịnh

Trưởng phòng Công tác Sinh viên

Kể từ khi VinUniversity mới chỉ một dự án trên giấy vào tháng 1 năm 2019, ông Phan Quốc Thịnh đã bộc lộ năng lực và khả năng lãnh đạo xuất sắc. Ông đã đảm nhận các vị trí quan trọng như: Quản lý Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ Vingroup bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ tại nước ngoài, Quản lý Quan hệ Doanh nghiệp; Quản lý Dịch vụ Hỗ trợ Sinh viên và Quyền Trưởng phòng Công tác Sinh viên.

Trong vai trò làm Trưởng phòng Công tác Sinh viên, ông Phan Quốc Thịnh sẽ tiếp tục dẫn đầu các nỗ lực đổi mới nhằm nâng cao trải nghiệm của sinh viên và thúc đẩy học tập đa ngành, bao gồm chương trình OASIS, các dự án chuyển đổi kỹ thuật số và nâng cao tiêu chuẩn cho dịch vụ hỗ trợ sinh viên.

Ông Thịnh tốt nghiệp Đại học RMIT với hai bằng Thạc sĩ: Quản trị Kinh doanh (MBA) và Quản trị Kinh doanh Quốc tế cùng với bằng Cử nhân về Kinh tế & Tài chính.