Nguyễn Thị Hoa Huyền

TS. Nguyễn Thị Hoa Huyền

Viện Khoa Học Sức Khỏe

Giảng viên, CT Cử nhân Điều dưỡng

Giới thiệu

TS Huyền có hơn 15 năm giảng dạy trong lĩnh vực điều dưỡng. Bà đã được trao học bổng danh dự Thạc sĩ và Tiến sĩ của Australia và Việt Nam tại Đại học Công nghệ Queensland, Australia. Với chuyên môn nghiên cứu về các bệnh mãn tính và chăm sóc ung thư, bà đã tham gia một số dự án nghiên cứu trong nước và quốc tế. Khi gia nhập VinUni, điều mong muốn của bà là tạo ra những bài giảng sinh động, khoa học để mang đến cái nhìn toàn cầu cho sinh viên ngành Điều dưỡng.

Sức khỏe phụ nữ
Quản lý bệnh mãn tính
Giáo dục điều dưỡng
Chăm sóc ung thư
Sức khỏe tinh thần

1. Huong, N. T. T, Anh, H.P, Hao, M.T.T, & Huyen, N.T.H (2021). Knowledge, attitude and practice of parents on maternal care in a mountainous district of Vietnam: A qualitative study. Midwifery. 102 (13091. Doi:1016/j.midw.2021.103091
2. Huyen, T. H, Anh. H. P & Anh, N. T (2021). Adherence to diet and exercise among in-patients with hypertension at Dong Da hospital, Hanoi. Vietnam National Nursing Journal. 34. p. 41-48.
3. Thuy, D. T, Huyen, N. T. H, Nghia, N. N. N, Hang, N, B & Ly, N. T (2021). Quality of life among out-patient with type 2 diabetes managed by Yen Bai provincial endocrine hospital in 2020. Journal of Nursing Science. 4(1). p5-15.
4. Ha, N. V., Nga, N, T.T & Huyen, T. H (2020). Attitude about post-abortion care and related factors. Vietnam National Nursing Journal. 31. p. 58-62.
5. Phuong, H, T, M., Linh, N, D & Huyen, N. T. H (2020) Self-directed learning skills and some related factors among newly admitted students at Hanoi Medical College in academic year 2018 – 2019. Vietnam National Nursing Journal. 31. p. 105-109.
6. Van N. B. N, Huyen, N. T. H, & Thao T. P (2018). The Education system and cooperative work-integrated education in Vietnam: An overview. Cooperative Education in Asia. Talor & Francis, UK: Oxon
7. Huyen, T. H, Patsy, Y, Seib, C & Anderson, D (2018). Lifestyle factors and health related quality of life among Vietnamese women after breast and gynecological cancer. Journal of Global Oncology, 5s-5s. Doi: 10.1200/jgo.18.26200
8. Huyen, T. H, Patsy, Y, Seib, C & Anderson, D (2017). Lifestyle factors among Vietnamese women after breast and gynecological cancer. Journal of Nurse Practitioners 13(7), e349. Doi: 10.1016/j.nurpra.2017.05.077
9. Huyen, T. H (2011). Correlates between Health promoting behavior and Blood glucose level of patients with type 2 diabetes at Bach Mai Hospital, Medical Research Journal, 74(3), 127-132.

2018: Tiến sĩ, Đại học Công nghệ Queensland,Australia
2014: Thạc sĩ Khoa học Ứng dụng (Nghiên cứu), Đại học Công nghệ Queensland,Australia
2009: Thạc sĩ Điều dưỡng (Thực hành nâng cao), Đại học Burapha, Thái Lan
2003: Cử nhân Điều dưỡng, Đại học Y Hà Nội, Việt Nam