Huỳnh Đình Chiến

GS.BS. Huỳnh Đình Chiến

Viện Khoa Học Sức Khỏe

Giám đốc Hệ thống La-bô tiền Lâm sàng

Trưởng khối năm 1, CT Bác sỹ Y khoa

Giới thiệu

Bác sĩ Huỳnh Đình Chiến là một giảng viên y khoa tận tâm, luôn đề cao các hoạt động chăm sóc y tế cho người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Trung. Sau khi nhận bằng Tiến sĩ Miễn dịch học tại Hungary năm 1989, ông bắt tay vào nghiên cứu về miễn dịch học và xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trọng tâm nghiên cứu hiện tại của ông là xây dựng các khu vực thử nghiệm lâm sàng cho các loại thuốc chống sốt rét. Bác sĩ Chiến đã biên soạn và xuất bản 15 cuốn sách (3 cuốn bằng tiếng Anh), đăng hơn 40 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế, tham gia thuyết trình tại 13 hội thảo quốc tế và nhiều hội thảo, tọa đàm trong nước. Ông được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2002 và Giáo sư năm 2009. Bác sĩ Chiến được mời làm cố vấn cho nhiều dự án quốc tế tại các tổ chức phi chính phủ cũng như Bộ Y tế. Ông gia nhập Hệ thống Y tế Vinmec từ năm 2017 và làm việc tại VinUni từ năm 2019.

 1. Miễn dịch của người khỏe mạnh và bệnh nhân mắc một số bệnh liên quan như bệnh truyền nhiễm, ung thư.
 2. Điều trị sốt rét kháng thuốc.

 • Miễn dịch học và Dị ứng
 • Phương pháp nghiên cứu tiền lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng

 1. K. Meretey, K. Arvai, T. Lakatos, E. Walcz, A. Falus, H. D. Chien. Immunoglobulin Production of Synovial Fragments Cultured in vitro. Clinical and Experimental Rheumatology. Number 5/S-2. P 275. 1987
 2. H.D. Chien, E. Walcz, T. Lakatos, K. Arvai, M. Brozik, K. Meretey. Immunoglobulins in Synovial Fragment Culture. Magyar Reumatologia. Number 24. pp 57-63. 1988
 3. T. Neumark, H.D. Chien. Gap Junctions between Human T-Colony Cells. Acta Morphologica Hungarica. Number 37. pp 147-153. 1989
 4. K. Meretey, H.D. Chien, A. Falus, E. Walcz. Effect of Histamine on the T-Cell Colony Formation of PHA-Stimulated Cells. Agents and Actions. Number 1/2. pp 215-217. 1989
 5. K. Meretey, D.C. Huynh, A. Falus, M. Brozik. Humoral Factors and Surface Markers in the T-Cell Colony Formation in RA Patients. Clinical Rheumatology. Number 9. p 119. 1990
 6. G. Hittner, H.D. Chien, K. Meretey. Depressed T-Colony Formation in Rheumatoid Arthritis and the Role of Endogenously Produced PGE2 and IL-1. Magyar Reumatologia. Number 32. pp 229-235. 1991
 7. (Vietnamese) N.D. Hai, H.T. Tan, P.G.A. Bao, H.D. Chien. Preliminary Study on Prediction of Shock Syndrome in Patients of Dengue Fever Using Some Immunological Indices. Nghien Cuu va Thong Tin Y Hoc, Hue Medical School. Number 2. pp 65-69. 1992
 8. D.C. Huynh, M. Brozik, M. Szongoth, U. Bohm, K. Meretey. Immunoblot Analysis of Autoantibody Isotypes in SLE. Clinical Rheumatology. Volume 13. Number 1. p 154. 1994
 9. K. Meretey, D.C. Huynh, M. Brozik, I. Szuts, U. Bohm, G. Fernez. Antibody Isotypes in Primary Sjogren Syndrome. Clinical Rheumatology. Volume 13. Number 1. pp 159-160. 1994
 10. (English and Chinese) H.D. Chien. HIV Infection and Sexual Education in Vietnam: A Brief Report. Proceeding of the First Asian Congress on Sexual Education. Beijing, 23-25 August 2001
 11. Kesely, K., Low, P. S., Chien, H. D., Pantaleo, A . , Turrini, F. Investigating Syk Tyrosine Kinase and its Critical Involvement in Parasite Egress from Malaria Infected Erythrocytes. Poster at the World Congress on Malaria in New York, USA, 2014
 12. Antonella Pantaleo, Maria Carmina Pau, Huynh Dinh Chien, Francesco Turrini. Artemisinin resistance, some facts and opinions. J Infect Dev Ctries; 9(6):597-599. DOI:10.3855/jidc.7015. 2015
 13. Antonella Pantaleo, Kristina R. Kesely, Maria Carmina Pau, Ioannis Tsamesidis, Evelin Schwarzer, Oleksii A. Skorokhod, Huynh D. Chien, Marta Ponzi, Lucia Bertuccini, Philip S. Low and Francesco M. Turrini. Syk Inhibitors interfere with erythrocyte membrane modification during P. falciparum growth and suppress parasite egress. Blood; (2017) pre-published online June 20, 2017; DOI 10.1182/blood-2016-11-748053
 14. Karen E. Yannell, Kristina R. Kesely, Huynh Dinh Chien, Candice B. Kissinger, R. Graham Cooks. Comparison of paper spray mass spectrometry analysis of dried blood spots from devices used for in-field collection of clinical samples. Anal Bioanal Chem (2017) 409:121–131 pre-published online: DOI10.1007/s00216-016-9954-5.
 15. Maria Carmina Pau, Antonella Pantaleo, Ioannis Tsamesidis, Ha Hoang, Anh Tuan Tran, Thi Lien Hanh Nguyen, Thi Hang Giang Phan, Phuong Anh Ton Nu, Thi Minh Chau Ngo, Giuseppe Marchetti, Evelin Schwarzer, Pier Luigi Fiori, Philip S. LowID, Chien Dinh Huynh, Francesco Michelangelo Turrini. Clinical impact of the two ART resistance markers, K13 gene mutations and DPC3 in Vietnam. PLoS ONE (2019) 14(4): e0214667. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214667.
 16. Francesco M. Turrini, Philip S. Low, Huynh Dinh Chien. A Novel Strategy for P. falciparum Malaria based on Syk Kinase Inhibitors to Design Triple Artemisinin- based Combination Therapies (TACTs) to Counteract Delayed Parasite Clearance (Drug Resistance) Following Standard ACT Treatment. Interventional Medicine and Clinical Imaging (2021), (4) 1: 2-4, published online DOI: 10.31038/IMCI.2021411
 17. Chien HD, Pantaleo A, Kesely KR, Noomuna P, Putt KS, Tuan TA, Low PS, Turrini FM. Imatinib augments standard malaria combination therapy without added toxicity. J Exp Med. (2021). 218(10):e20210724. doi: 10.1084/jem.20210724. Epub 2021 Aug 26. PMID: 34436509; PMCID: PMC8404470.
 18. Thuy MH, Duy H, Chien DH, Linh L. Integrated Educational Technology in Teaching Anatomy Using the ASIC Framework: A Case Study from VinUniversity. Adv in Med Edu and Prac. (2023). 14: 669-681. DOI:10.2147/AMEP.S405340

 • Thạc sĩ, Quản lý Giáo dục, RMIT, Australia, 2004
 • Tiến sĩ, Miễn dịch học, Viện khớp và Vật lý trị liệu Quốc gia, Hungary, 1989
 • Bác sĩ Chuyên khoa cấp I ngành Vệ sinh dịch tễ, Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam, 1984
 • Bác sĩ y khoa, Trường Đại học Y Dược Huế, Việt Nam, 1980

BẰNG SÁNG CHẾ SỐ 102016000077844 do Bộ Phát triển Kinh tế, Chính phủ Ý trao ngày 25/01/2019: – Nhà phát minh: (1) Turrini Francesco Michelangelo, (2) Huỳnh Đình Chiến, (3) Pantaleo Antonella, (4) Tsamesidis Ioannis, (5) Low Philip Stewart – Tiêu đề Bằng sáng chế: “Sử dụng kết hợp của các chất ức chế enzyme tyrosine kinase của lá lách người để phối hợp điều trị dựa trên artemisinin (ACTs) nhằm điều trị triệt để bệnh sốt rét”