Dành cho sinh viên từ các trường đại học quốc tế: Các chương trình trao đổi đến VinUni

Nếu bạn là một sinh viên quốc tế đang có kế hoạch học tập tại VinUni cho một chương trình trao đổi ngắn hạn, vui lòng tìm hiểu các chương trình trao đổi sinh viên tại VinUni dưới đây. Hi vọng các chương trình này sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm phong phú trong quá trình học tập tại Việt Nam.

Gallery

Sinh viên quốc tế theo học chương trình trao đổi tại VinUniversity

gallery-0-0gallery-0-1gallery-0-2gallery-0-3gallery-0-4gallery-0-5gallery-0-6gallery-0-7gallery-0-8gallery-0-9gallery-0-10gallery-0-11gallery-0-12gallery-0-13gallery-0-14gallery-0-15gallery-0-16gallery-0-17gallery-0-18