Báo cáo Kết quả Nghiên cứu của sinh viên Điều dưỡng năm 4

08/07/2024

Ngày 24 tháng 6 năm 2024, Chương trình Cử nhân Điều dưỡng tự hào tổ chức buổi Báo cáo Kết quả Nghiên cứu của sinh viên Điều dưỡng năm 4. Buổi báo cáo đánh dấu thành tựu học tập quan trọng và thể hiện sự nỗ lực của sinh viên Điều dưỡng trong việc giải quyết các vấn đề sức khỏe thông qua nghiên cứu. Tại buổi báo cáo, ba sinh viên đã xuất sắc trình bày nghiên cứu của mình. Cụ thể:

 

  1. Sinh viên Trần Ngọc Trân với bài trình bày về “Kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân mắc chứng Rối loạn Sử dụng Rượu (AUD): Phản ánh từ các gia đình tại Việt Nam”

Với mục tiêu phân tích chuyên sâu những thách thức và khó khăn mà các thành viên trong gia đình phải trải qua khi chăm sóc bệnh nhân mắc chứng Rối loạn Sử dụng Rượu (AUD) ở Việt Nam, Trân đã thực hiện phương pháp nghiên cứu định tính và phát hiện rằng nhiều gia đình đang xuất hiện những vấn đề liên quan đến sức khoẻ tinh thần và cơ chế đối phó, điều này thể hiện sự cấp thiết trong việc can thiệp và ban hành chính sách hỗ trợ cho các Điều dưỡng viên và những người chăm sóc.

2. Sinh viên Nguyễn Châu Thành và bài trình bày “Trầm cảm và những yếu tố ảnh hưởng đến bệnh nhân sống sót sau đột quỵ.

Nghiên cứu của Thành tập trung giải quyết vấn đề thiết yếu về trầm cảm xuất hiện ở những bệnh nhân đã sống sót sau đột quỵ. Bằng cách phân tích các yếu tố tâm lý, xã hội và sinh học, Thành đã xác định được những yếu tố dự báo chứng trầm cảm. Nghiên cứu của Thành cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và chăm sóc sức khỏe tâm thần, để cải thiện sức khỏe toàn diện cho những bệnh nhân đã trải qua đột quỵ.

3. Sinh viên Hoàng Ngọc Ánh với bài báo cáo “Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của phụ nữ Việt Nam sau khi sinh mổ trong thời gian nằm viện”

Nghiên cứu của Ánh tập trung phân tích và đánh giá chất lượng giấc ngủ của phụ nữ Việt Nam đang trong quá trình hồi phục sau ca sinh mổ tại bệnh viện. Thông qua việc phân tích các yếu tố như điều trị giảm nhẹ, môi trường bệnh viện, và sức khỏe tinh thần, Ánh đã xác định các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của các bà mẹ sau sinh. Nghiên cứu của Ánh cũng nhấn mạnh sự cấp thiết của công tác chăm sóc và hồi phục sau sinh.

Lời cảm ơn

Các đề tài nghiên cứu của sinh viên không chỉ giúp nâng cao sự hiểu biết của mọi người về những vấn đề sức khỏe mà còn cung cấp nền tảng cho thực hành chăm sóc bệnh nhân. Chương trình Cử nhân Điều dưỡng xin chúc mừng các sinh viên đã hoàn thành nghiên cứu và xin gửi lời cảm ơn đến các giảng viên, người hướng dẫn đã hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình nghiên cứu.