Tour Thăm Quan Ảo Khuôn Viên VinUni

Các phòng thí nghiệm hiện đại và Trung tâm mô phỏng hiện chưa có mặt trên chuyến tham quan ảo này. Để trải nghiệm đầy đủ, mời bạn ghé thăm khuôn viên xinh đẹp của VinUni.