QUY CHẾ TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ

QUY CHẾ TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ

Quy chế tuyển sinh Bác sĩ Nội trú của Trường Đại học VinUni năm 2024

Bản tiếng Việt

Bản tiếng Anh

Báo cáo tuyển sinh chương trình BSNT năm học 2023 – 2024: xem TẠI ĐÂY