Phạm Huy Hiệu

TS. Phạm Huy Hiệu

Viện Kỹ Thuật Và Khoa Học Máy Tính

Phó Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Thông minh VinUni-Illinois

Giảng viên, Chương trình Khoa học Máy tính

Giới thiệu

Phạm Huy Hiệu hiện là Trợ lý Giáo sư tại Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính (CECS), VinUni, đồng thời là Chuyên gia Nghiên cứu kiêm Phó Giám đốc tại Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Thông minh VinUni-Illinois (VISHC). Ông nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Máy tính của Viện Nghiên cứu Khoa học Máy tính Toulouse (IRIT), Viện Đại học Toulouse, Pháp, năm 2019. Trước đó, ông nhận bằng Kỹ sư Tin học Công nghiệp của Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) năm 2016.
Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm Thị giác máy tính, Học máy thống kê, Phân tích hình ảnh y tế và các ứng dụng của phân tích dữ liệu trong y tế thông minh. Ông là tác giả, đồng tác giả của 45 xuất bản khoa học được công bố trên hơn 30 hội nghị và tạp chí quốc tế uy tín như Nature Scientific Data, Computer Vision and Understanding Image, Neurocomputing, PLOS ONE, Medical Physics, Frontiers in Digital Health, Biomedical Signal Processing and Control, MICCAI, MIDL, ICIP, ICCV, ACCV. Ông hiện cũng đang tham gia phản biện cho hơn 20 tạp chí và hội thảo hàng đầu trong lĩnh vực học máy và phân tích dữ liệu y khoa như MICCAI, ICCV, CVPR, ECCV, ACML, Signal, Image and Video Processing, IPCAI, IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, IEEE Transactions on Mobile Computing, Scientific Report (Nature), Communication Medicine (Nature), Frontiers in Medicine, Journal of Computer Methods and Programs in Biomedicine, vv….
Hiệu được Bộ Nghiên cứu và Giáo dục liên bang Đức trao tặng giải thưởng DAAD Fellowship 2021 dành cho nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc trong lĩnh vực AI và Nghiên cứu hình ảnh y tế. Mới đây, ông và nhóm nghiên cứu dành Giải thưởng AI 2022 cho dự án y tế thông minh VAIPE. Ông cũng là đồng tác giả Bài báo xuất sắc nhất (Best Paper Award) tại hội tại hội nghị quốc tế CCGrid 2023.
Trước khi gia nhập VinUni, TS. Hiệu đã làm việc tại Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VinBigData) thuộc tập đoàn Vingroup với vai trò Chuyên gia nghiên cứu và Trưởng nhóm Nghiên cứu cơ bản. Trên cương vị này, ông đã tham gia dẫn dắt một số dự án nghiên cứu về AI trong y tế, bao gồm thu thập và chuẩn hóa dữ liệu y tế nhằm phát triển các giải pháp AI mới giúp hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán bệnh.

• Thị giác máy tính
• Học máy thống kê
• Phân tích hình ảnh y tế
• Các ứng dụng của phân tích dữ liệu trong y tế thông minh

 

Bài báo
1. Hieu H. Pham*, Le, T. T., Tran, D. Q., Ngo, D. T., & Nguyen, H. Q. “Interpreting chest X-rays via CNNs that exploit hierarchical disease dependencies and uncertainty labels”. Neurocomputing, 437, 186-194 (2021).
2. Nguyen, Ha Q., Khanh Lam, Linh T. Le, Hieu H. Pham* et al. “VinDr-CXR: An open dataset of chest X-rays with radiologist’s annotations”. Nature Scientific Data 9, No. 1 (2022) 429.
3. Hieu H. Pham*, Ngoc H. Nguyen, Thanh T. Tran, Tuan M. Nguyen, and Ha Q. Nguyen. “PediCXR: An open, large-scale chest radiograph dataset for interpretation of common thoracic diseases in children”. Nature Scientific Data 10, No. 1 (2023): 240.
4. Nguyen, H. T., Nguyen, H. Q., Hieu H. Pham*, Lam, K., Le, L. T., Dao, M., & Vu, V. “VinDr-Mammo: A large-scale benchmark dataset for computer-aided diagnosis in full-field digital mammography”. Nature Scientific Data, 10(1), 277, 2023
5. Hieu H. Pham*, Louahdi Khoudour, Alain Crouzil, Pablo Zegers, and Sergio A. Velastin. “Exploiting deep residual networks for human action recognition from skeletal data”. Computer Vision and Image Understanding 170 (2018): 51-
6. Nguyen, Thao, Tam M. Vo, Thang V. Nguyen, Hieu H. Pham*, and Ha Q. Nguyen- “Learning to diagnose common thorax diseases on chest radiographs from radiology reports in Vietnamese”, Plos ONE 17, No. 10 (2022): e0276545
7. Quan Nguyen, Hieu H. Pham*, Kok-Seng Wong, Phi Le Nguyen, Truong Thao Nguyen, Minh N. Do. “FedDCT: Federated Learning of Large Convolutional Neural Networks on Resource Constrained Devices using Divide and Co-Training”, The IEEE Transactions on Network and Service Management.
Báo cáo hội nghị
1. Tran, T. T., Hieu H. Pham*, Nguyen, T. V., Le, T. T., Nguyen, H. T., & Nguyen, H. Q. “Learning to automatically diagnose multiple diseases in pediatric chest radiographs using deep convolutional neural networks”. In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (pp. 3314-3323).
2. [C-2] Nguyen, H. T., Hieu H. Pham*, Nguyen, N. T., Nguyen, H. Q., Huynh, T. Q., Dao, M., & Vu, V. “VinDr-SpineXR: A deep learning framework for spinal lesions detection and classification from radiographs”. In Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention–MICCAI 2021, Strasbourg, France, September 27–October 1, 2021, Proceedings, Part V 24 (pp. 291-301).
3. [C-3] Nang Hung Nguyen, Duc Long Nguyen, Trong Bang Nguyen, Thanh-Hung Nguyen, Huy Hieu Pham, Truong Thao Nguyen, Phi Le Nguyen. “CADIS: Handling Cluster-skewed Non-IID Data in Federated Learning with Clustered Aggregation and Knowledge DIStilled Regularization”, The 23rd International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing (CCGrid 2023)

2019: Tiến sĩ Khoa học Máy tính, Viện Nghiên cứu Khoa học Máy tính Toulouse (IRIT), Viện Đại học Toulouse, Pháp.
2016: Kỹ sư Tin học Công nghiệp, Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST), Việt Nam.

• Tháng 5 năm 2023: Đồng tác giả 01 bài báo xuất sắc (Best Paper Finalist Award) tại hội nghị quốc tế The 23rd IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing (CCGRID 2023 – Rank A).
• Tháng 5 năm 2023: Giải thưởng quốc tế The ISCN Excellence Awards dành cho dự án y tế số có đóng góp nổi bật trong phát triển bền vững.
• Tháng 9 năm 2022: Giải thưởng Sản phẩm Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo 2022 (AI Awards 2022) do Bộ KH&CN trao tặng (2022).
• Tháng 9 năm 2021: Giải thưởng khoa học quốc tế The DAAD Fellows 2021 dành nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc (Outstanding International Early Career Researcher) trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo do Bộ Nghiên cứu và Giáo dục liên bang Đức trao tặng.