TS Nguyễn Thành Nam

TS Nguyễn Thành Nam

Giảng viên thỉnh giảng, Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng

Nhà sáng lập ĐH FUNiX

Nguyên Chủ tịch kiêm CEO Công ty FPT Software

Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng

THÔNG TIN

Sau khi lấy bằng Tiến sĩ tại Moscow, ông tham gia thành lập Tập đoàn FPT, sau đó phát triển nhánh công ty con FPT Software của FPT trở thành công ty phần mềm lớn nhất khu vực với doanh thu năm 2019 ước đạt 500 triệu USD.

Ông chuyển sang làm phó chủ tịch kiêm giáo sư tại Đại học FPT và thành lập tổ chức Giáo dục trực tuyến FUNiX vào năm 2015.

CHUYÊN MÔN NGHIÊN CỨU

Sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với lãnh đạo doanh nghiệp ở Việt Nam thời kì đổi mới

TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC

  • 1975-1978: Trường chuyên Toán trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, Việt Nam
  • 1979-1988: Cử nhân và Tiến sĩ lý thuyết Toán tại Đại học Quốc gia Moscow