Đỗ Thọ Trường

TS. Đỗ Thọ Trường

Giám đốc, Chương trình Kỹ thuật Cơ khí, Viện Kỹ Thuật Và Khoa Học Máy Tính

Giới thiệu

Sau khi tốt nghiệp từ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ, Tiến sĩ Trường đã làm giảng viên tại Trường Đại học Giao thông Vận tải và Truyền thông. Ông đã hoàn thành bằng thạc sĩ của mình tại Pháp và Tây Ban Nha và nhận bằng tiến sĩ của mình về Kỹ thuật Cơ khí từ Đại học Michigan State, Hoa Kỳ. Ông cũng đã làm việc cho dự án “Tối ưu hóa kinh nghiệm của công nghệ sản xuất bổ sung” được tài trợ bởi NASA tại Trung tâm Sản xuất Bổ sung, Đại học Louisville. Trong dự án này, học máy được sử dụng để phát hiện khuyết điểm dựa trên tín hiệu giám sát in-situ từ nhiều loại cảm biến được gắn trên hệ thống SLM (Selective Laser Melting). Ông cũng đã làm việc trên các dự án khác được tài trợ bởi US Air Force Research Lab và Viện Y tế Quốc gia.

• Tối ưu hóa cấu trúc
• Vật liệu
• Phát triển ứng dụng tiên tiến cho sản xuất bổ sung (in 3D)

1. WC, Tran H., Do, T., ”Mitigating early fracture of amorphous metallic thin films on flexible substrates by tuning substrate roughness and buffer layer properties”. Thin Solid Films, 137493, 2019
2. Huang X., Do, T. et al. “A Binder Jet Printed, Stainless Steel Preconcentrator as an In-Line Injector of Volatile Organic Compounds”, Sensors, 19(12), 2748, 2019.
3. Do, T., Shin, C., D. and Kwon, P., “A New Process Development Toward Full-Density Stainless Steel Parts with Binder Jetting Printing”, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol. 121, pp. 50-60, 2017
4. Lin, T., Do*, T., Kwon, P. and Lillehoj, P., “3D printed metal molds for hot embossing plastic microfluidic devices”, Lab on a Chip, 2017, 17, 241-247.
5. Do*, T. et al., Fully-Enclosed Ceramic Micro-burners Using Fugitive Phase and Powder-based Processing. Scientific Report. 6, 31336; DOI: 10.1038/srep31336, 2016
6. Do*, T. and Kwon, P., Improving Structural Integrity with Boron-Based Additives for 3D printed 420 Stainless Steel, Procedia Manufacturing, Vol. 1, pp. 263-272, 2015
7. Do*, T., Shin, C., Yeom, J. and Kwon, P., Fabrication of Powder-based Ceramic Micro-burners, Procedia Manufacturing, Vol. 5, pp. 455–465, 2016

2018: PhD, Kỹ thuật cơ khí, Đại học bang Michigan, Mỹ
2010: MSc, Kỹ thuật cơ khí, Polytechnic University of Catalonia, Barcelona, Tây Ban Nha
2009: MSc, Kỹ thuật cơ khí, Học viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon, Pháp
2005: BS, Kỹ thuật cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam