Trần Thanh Cảng

TS.BS. Trần Thanh Cảng

Giảng viên liên kết

Viện Khoa Học Sức Khỏe

  1. 54 bài báo được đăng trên Tạp chí Y khoa Việt Nam
  2. Tham gia biên soạn “Hướng dẫn Chẩn đoán và Xử trí Hồi sức tích cực” do Bộ Y tế Việt Nam ban hành

  • Bằng bác sĩ tại Đại học Y Hà Nội, Việt Nam
  • Bằng Tiến sĩ tại Đại học Y Hà Nội