Trần Lữ Phương Anh (Alice)

Trần Lữ Phương Anh (Alice)

Viện Kinh doanh Quản trị

Trợ giảng

Giới thiệu

Phương Anh tốt nghiệp bằng kép của Trường Quản trị Kinh doanh và Khách sạn (BHMS) và Trường Đại học Robert Gordon Aberdeen (RGU) , hoàn thành bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh Toàn cầu vào năm 2022. Với nền tảng kiến thức vững chắc về ngành khách sạn, Phương Anh đã tích lũy được vốn kinh nghiệm có giá trị khi làm việc với các cơ sở nổi tiếng như Hotel Grischa, B&B Hotel và Auberge Resorts Collection tại Thụy Sĩ và Hoa Kỳ.

Phương Anh mong muốn chia sẻ những trải nghiệm độc đáo của mình và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tại VinUni, và tận dụng kiến thức chuyên môn thực tế của mình để đưa ra những quan điểm và hướng dẫn sâu sắc.