Phí Thị Linh Giang

TS. Phí Thị Linh Giang

Phó giáo sư dự khuyết - Giảng viên chuyên ngành Du lịch & Khởi nghiệp, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Viện Kinh doanh Quản trị

Giới thiệu

TS. Phí Thị Linh Giang tốt nghiệp Tiến sĩ Quản lý Du lịch tại Đại học Griffith, Australia. Với nền tảng độc đáo bao hàm cả hiểu biết về thị trường, INGO và kinh nghiệm học thuật giúp bà phát triển cái nhìn sâu sắc và cách tiếp cận thực tế độc đáo trong lĩnh vực phát triển bền vững, quản lý du lịch và khởi nghiệp. Bên cạnh việc làm việc trong ban cố vấn của doanh nghiệp xã hội CBT Travel & Consulting từ năm 2014, bà còn tham gia vào các dự án tư vấn cấp cao cho Ủy ban Châu Âu và Cơ quan Lưu trú Du lịch Australia. Trước khi gia nhập Đại học VinUni, bà từng giữ chức vụ Phó Giáo sư dự khuyết tại Đại học Aalborg, Copenhagen, Đan Mạch. Sống và làm việc tại 4 quốc gia trên 3 châu lục, thông qua kinh nghiệm toàn cầu của mình, bà hiện đang tập trung thúc đẩy hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ cộng đồng có tác động mạnh mẽ và tích cực tại Việt Nam.

• Innovation
• Sustainable development
• Entrepreneurship
• Tourism & Event
• Design thinking

• Tourism
• Innovation
• Entrepreneurship
• Creativity

JOURNAL ARTICLES

1. Le, D., & Phi, G. (2021). Strategic responses of the hotel sector to COVID-19: Toward a refined pandemic crisis management framework. International Journal of Hospitality Management, 94, 102808.

2. Adams, K. M., Choe, J., Mostafanezhad, M., & Phi, G. T. (2021). (Post-) pandemic tourism resiliency: Southeast Asian lives and livelihoods in limbo. Tourism Geographies, 1-22.

3. Phi, G. T. (2020). Framing overtourism: A critical news media analysis. Current issues in Tourism, 23(17), 2093-2097.

4. Phi, G. T., & Dredge, D. (2019). Collaborative tourism-making: An interdisciplinary review of co-creation and a future research agenda. Tourism Recreation Research, 44(3), 284-299.

BOOKS

Phi, Giang & Dredge, D. (2021). Critical Issues in Tourism Co-creation (Eds). Routledge: New York

CONSULTING REPORT

Dredge, D., Phi, GTL, Mahadevan, R., Meehan, E., & Popescu, E.(2019). Digitalisation in Tourism: In-depth analysis of challenges and opportunities. Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), European Commission. https://ec. europa. eu/docsroom/documents/33163/attachments/1/translations/en/renditions/native

Tiến sĩ Triết học về Quản lý Du lịch, Đại học Griffith

Cử nhân Kinh doanh Quản lý Du lịch, Đại học Southern Cross

Cử nhân Kinh doanh về Quản lý Hội nghị & Sự kiện, Đại học Southern Cross Đại học Sư phạm dành cho

Chứng nhận Phó Giáo sư dự khuyết, tương đương với ‘Chứng chỉ Sau đại học về Giảng dạy và Học tập Giáo dục Đại học’ – Đại học Aalborg

2018 TEFI Excellence Award for Early-Career Scholarship by Tourism Education Futures Initiatives (TEFI) network

2017 Teaching Excellence Recognition Scheme (TERS) Award by Griffith Business School, Griffith University

2016 Biennial Donald Getz Award for Outstanding Research in Planned Events by Cognizant Communications

2010 University Medal by Southern Cross University for outstanding academic achievement