Nguyễn Thị Tâm

Nguyễn Thị Tâm

Điều phối viên Chương trình Bác sỹ Nội trú Nhi khoa

Viện Khoa Học Sức Khỏe

Nguyễn Thị Tâm đã có hơn 7 năm kinh nghiệm trong khối ngành chăm sóc sức khỏe, bắt đầu tại Vinmec với vai trò điều phối đào tạo lâm sàng từ năm 2016 đến 2018. Sau đó, cô chịu trách nhiệm điều hành hoạt động đào tạo và phát triển nguồn lực của hệ thống phòng khám gia đình nơi tập trung vào đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong mô hình chăm sóc tại nhà tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cô đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với các dự án về sức khỏe, giáo dục ở môi trường tiêu chuẩn quốc tế, đa văn hóa như tổ chức UN Women, ChildFund Australia và SNV Việt Nam.