GS. Michele Upvall

GS. Michele Upvall

Giáo sư, Chương trình Điều dưỡng

Viện Khoa Học Sức Khỏe

Tiến sĩ Michele Upvall là Phó Trưởng Khoa Điều dưỡng tại Viện Khoa học Sức khỏe. Là người đi đầu trong lĩnh vực y tế toàn cầu, Tiến sĩ Upvall xác định vai trò của điều dưỡng sức khỏe toàn cầu, tầm quan trọng thiết yếu của việc xây dựng năng lực và tính bền vững để thúc đẩy chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu. Bà đã phát triển các chương trình điều dưỡng sáng tạo cho người Mỹ bản địa, người Pakistan, và các điều dưỡng trên khắp miền đông và miền nam châu Phi.