Lê Thị Kim Trang

Lê Thị Kim Trang

Trợ giảng, Viện Kinh doanh Quản trị