Hoàng Lê Mai

Hoàng Lê Mai

Trợ giảng, Viện Kinh doanh Quản trị

Giới thiệu

Mai tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Tài chính của Đại học Strathclyde, Vương quốc Anh và bằng Cử nhân Tài chính doanh nghiệp của Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam. Trước khi gia nhập Đại học VinUni, Mai từng đảm nhiệm vị trí Nhà giáo dục và Tư vấn với 6 năm kinh nghiệm thiết kế, triển khai, đánh giá các dự án phát triển kinh tế và chương trình đào tạo do các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế tài trợ. Lĩnh vực chuyên môn của Mai bao gồm giáo dục tài chính, tài chính toàn diện và hợp tác tư nhân. Mai là người ủng hộ sự giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, giáo dục lâu dài và giải quyết vấn đề một cách độc lập. Mai hy vọng có thể mang phương châm “useful teaching, useful learning” (dạy hữu ích, học hữu ích) vào lớp học và chia sẻ điều đó với sinh viên VinUni.