Hoàng Lan Vân

TS. Hoàng Lan Vân

Giảng viên, CT Cử nhân Điều dưỡng, Viện Khoa Học Sức Khỏe

Giới thiệu

Tiến sĩ Vân đã có hơn 10 năm giảng dạy tại các cơ sở điều dưỡng công lập và tư nhân tại Việt Nam. Bà lấy bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Queensland, Brisbane, Australia. Lĩnh vực nghiên cứu của bà là bệnh thận, hỗ trợ xã hội và giáo dục điều dưỡng. Khi trở thành một thành viên VinUni, bà mong muốn giúp sinh viên điều dưỡng phát huy khả năng thực hành dựa trên bằng chứng, khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong chăm sóc sức khỏe. Đây đều là những yêu cầu cần thiết để làm việc trong ngành y tế.

Bệnh thận và thận nhân tạo
Hỗ trợ xã hội
Giáo dục điều dưỡng

Bệnh thận
Sức khỏe người trưởng thành
Nghiên cứu điều dưỡng
Giáo dục điều dưỡng

1. Hoang V. L., Green T., Bonner A. (2021). Examining social support, psychological status and health-related quality of life in people receiving haemodialysis. Journal of Renal Care 1-10. doi: https://doi.org/10.1111/jorc.12380
2. Hoang Lan Van, Le Minh Thi. (2020). Inside a mandatory quarantine centre preventing Covid-19 in Vietnam: An emic point of view. Journal of Health and Development Studies, 4 (02-2020), 24-32
3. Hoang V.L, Green T., Bonner A. (2018). Informal caregivers’ experiences of caring for people receiving dialysis: a mixed-methods systematic review. Journal of Renal Care 44 (2), 82-95. doi: 10.1111/jorc.12235.
4. Hoang V.L, Green T., Bonner A. (2019). Informal caregivers of people undergoing haemodialysis: Associations between activities and burden. Journal of Renal Care. doi: 10.1111/jorc.12280

Cử nhân điều dưỡng, Đại học Y Hà Nội, Việt Nam, 2006
Thạc sĩ điều dưỡng, Đại học Công nghệ Queensland,Australia, 2013
Tiến sĩ, Đại học Công nghệ Queensland,Australia, 2020