Đặng Thu Phương

Đặng Thu Phương

Viện Kinh doanh Quản trị

Trợ giảng

Giới thiệu

Phương tốt nghiệp bằng Cử nhân của Đại học New Hampshire và bằng Thạc sĩ của Northeastern University, Hoa Kỳ. Sau một năm ở Mỹ dưới vai trò kế toán viên của CBRE – một tập đoàn bất động sản thương mại, Phương quyết định tìm kiếm những thử thách mới tại Việt Nam. Phương có niềm tin mãnh liệt vào khả năng học hỏi vô hạn và mong muốn chia sẻ kiến thức. Chính vì thế, Phương nỗ lực hoàn thiện các kỹ năng của mình và học hỏi từ những người xung quanh cũng như hỗ trợ người khác trong lĩnh vực chuyên môn của mình trong mọi hoàn cảnh. Gia nhập VinUni, Phương muốn nhân cơ hội này thể hiện tinh thần trên của mình.