Bryn Carroll

BS. Bryn Carroll

Đồng Giám đốc, Chương trình Bác sĩ Nội trú Nhi khoa, Viện Khoa Học Sức Khỏe

Giới thiệu

Bác sĩ Bryn là bác sĩ chính tại Ban Y học Bệnh viện, Khoa Nhi Tổng quát tại Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia (CHOP) và Phó Giáo sư Lâm sàng Nhi khoa tại Trường Y khoa Perelman thuộc Đại học Pennsylvania. Bà nhận bằng Cử nhân Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng và bằng Bác sĩ Y khoa tại Đại học Johns Hopkins. Bà sau đó hoàn thành khóa đào tạo nội trú về Nhi khoa tại Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia và giữ chức vụ Trưởng nhóm Nội trú trong năm học 2019-2020. Về y học lâm sàng, bác sĩ Bryn đảm nhiệm vai trò bác sĩ chính và nội trú Nhi khoa Tổng quát. Bà là giám sát cho nhóm Lưu lượng Bệnh nhân (Patient Flow) và là Đồng Giám đốc Y tế cho chương trình Hỗ trợ chăm sóc nhóm (Care Team Assistant Program). Bác sĩ Bryn vẫn tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục nội trú tại CHOP, là thành viên trong Ủy ban Tuyển chọn Thực tập sinh với tư cách là thành viên đầu tiên của chương trình huấn luyện kỹ năng lâm sàng dành cho thực tập sinh, đồng thời là lãnh đạo hoặc hỗ trợ thường xuyên cho các buổi học giáo dục.