Các ngày quan trọng trong năm học 2023-2024

Tải lịch học năm học 2023-2024 tại đây.

HỌC KỲ MÙA HÈ NĂM 2023

17 – 19 Tháng Bảy Thứ Hai – Thứ Tư Đăng ký môn học học kỳ mùa Hè năm 2023
24 Tháng Bảy Thứ Hai Học kỳ mùa Hè 2023 bắt đầu
4 Tháng Tám Thứ Sáu Hạn cuối xóa môn/chọn môn học
1 Tháng Chín Thứ Sáu Thông báo thời khóa biểu học kỳ mùa Thu năm 2023
1-4 Tháng Chín Thứ Sáu – Thứ Hai Ngày Quốc khánh 2/9
4 – 9 Tháng Chín Thứ Hai – Thứ Bảy Giai đoạn đánh giá cuối học kỳ
11 – 15 Tháng Chín Thứ Hai – Thứ Sáu Giai đoạn thi cuối kỳ

TRƯỚC HỌC KỲ MÙA THU NĂM 2023

5 Tháng Chín Thứ Ba Nhập học học kỳ mùa Thu năm 2023 – Sinh viên Bác sĩ Y khoa năm 4 (Khóa 2020)
23 – 24 Tháng Chín Thứ Bảy – Chủ Nhật Chuyển đến ký túc xá
25 Tháng Chín Thứ Hai Nhập học học kỳ mùa Thu năm 2023 – Sinh viên Bác sĩ Y khoa năm 3 (Khóa 2021)
25 – 29 Tháng Chín Thứ Hai – Thứ Sáu Tuần Sinh hoạt đầu khóa (sinh viên mới)

HỌC KỲ MÙA THU 2023

2 Tháng Mười Thứ Hai Học kỳ mùa Thu năm 2023 bắt đầu (Tất cả các khóa)
7 Tháng Mười Thứ Bảy Ngày gặp mặt
13 Tháng Mười Thứ Sáu Hạn cuối xóa môn/chuyển đổi tín chỉ/miễn môn/tự học
20 – 26 Tháng Mười Một Thứ Hai–CN Tuần học bù/tự học/kiểm tra
2 – 3 Tháng Mười Hai Thứ Bảy – CN Cuộc thi Hackathon (Agile Innovation)
18 Tháng Mười Hai Thứ Hai Thông báo lịch thi cuối kỳ
1 Tháng Một 2024 Thứ Hai Nghỉ Tết Dương lịch
8 – 19 Tháng Một Thứ Hai – Thứ Sáu Giai đoạn đánh giá cuối học kỳ
22 Tháng Một – 2 Tháng Hai Thứ Hai – Thứ Sáu Học bù/tự học/kiểm tra/thi cuối kỳ
5 Tháng Hai Thứ Hai Thông báo thời khóa biểu học kỳ mùa Xuân năm 2024
7 – 16 Tháng Hai Thứ Tư – Thứ Sáu Tết Nguyên Đán
16 – 23 Tháng Hai Thứ Hai Nhập học học kỳ mùa Xuân năm 2024
17 – 25 Tháng Hai Thứ Bảy – CN Bootcamp Tư duy lãnh đạo (3 đợt, mỗi đợt 3 ngày)

HỌC KỲ MÙA XUÂN NĂM 2024

26 Tháng Hai Thứ Hai Hướng dẫn mùa xuân 2024 bắt đầu
1 Tháng Ba Thứ Sáu Công bố kết quả học kỳ mùa Thu năm 2023
15 Tháng Ba Thứ Sáu Hạn cuối xóa môn/chuyển đổi tín chỉ/miễn môn/tự học
15 – 21 Tháng Tư Thứ Hai–CN Tuần học bù/tự học/kiểm tra
18 Tháng Tư Thứ Năm Giỗ Tổ Hùng Vương
30 Tháng Tư Thứ Ba Ngày giải phóng miền Nam
1 Tháng Năm Thứ Tư Ngày Quốc tế Lao động
10 – 16 Tháng Sáu Thứ Hai–CN Giai đoạn đánh giá cuối học kỳ
17 – 28 Tháng Sáu Thứ Hai – Thứ Sáu Học bù/tự học/kiểm tra/thi cuối kỳ
29 – 30 Tháng Sáu Thứ Bảy – CN Rời ký túc xá (Khóa 2023-2024)
12 Tháng Bảy Thứ Sáu Công bố kết quả học kỳ mùa Xuân năm 2024
15 Tháng Bảy Thứ Hai Thông báo thời khóa biểu học kỳ mùa Hè năm 2024
17 – 20 Tháng Bảy Thứ Sáu – Thứ Hai Đăng ký môn học kỳ học mùa Hè năm 2024
20 Tháng Bảy Thứ Bảy Sinh viên Bác sĩ Y khoa năm 3, 4 thi cuối học kỳ
29 Tháng Bảy Thứ Hai Học kỳ mùa Hè năm 2024 bắt đầu