Khóa học OASIS

Khóa học OASIS gồm 3 tín chỉ dành cho tất cả sinh viên năm nhất. Đây là khóa học nền tảng nhằm trang bị cho sinh viên năm nhất hiểu biết đúng đắn về bản chất, giá trị và yêu cầu chung của giáo dục đại học. OASIS được thiết kế để hỗ trợ sinh viên định hướng thành công trải nghiệm học tập mới ở trường đại học, giúp sinh viên phát huy mọi giá trị tiềm năng của bản thân và nghề nghiệp.

Sinh viên tham gia khóa học OASIS sẽ hướng đến các kỹ năng để thành công trong tương lai. Các học phần cụ thể:

  • Mục tiêu cá nhân và Ikigai (tìm kiếm mục đích/ lý tưởng sống)
  • Kế hoạch phát triển cá nhân (IDP)
  • Nhân lực và thành công trong sự nghiệp
  • Diễn thuyết trước công chúng và phát triển kỹ năng
  • Lãnh đạo và làm việc nhóm
  • Hồ sơ năng lực

Khóa học Lối sống Lành mạnh

Tại VinUni, sức khỏe và hạnh phúc của sinh viên là ưu tiên hàng đầu. Với khóa học Lối sống Lành mạnh, VinUni không chỉ trang bị cho sinh viên kỹ năng chuyên môn mà còn hướng các em đến lối sống cân bằng. Năm thứ nhất là thời điểm hoàn hảo để sinh viên thiết lập những thói quen lâu dài có lợi cho sức khỏe, mối quan hệ giữa các cá nhân và cân bằng giữa công việc và cuộc sống.        

Khóa học này cung cấp thông tin nền tảng về sức khỏe từ từ góc nhìn tâm lý, thể chất, xã hội và tinh thần. Sinh viên sẽ được trang bị các công cụ để tích hợp các yếu tố nhằm giúp bản thân mạnh mẽ hơn, khỏe mạnh hơn trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. Khóa học bao gồm kiến thức, kỹ năng cần thiết và các bài học thực tế (các lớp thể dục/thể thao/thiền), nhờ đó sinh viên có thể tiếp cận phù hợp hướng tới lối sống lành mạnh. Nhiều phương thức đa dạng được áp dụng trong khóa học nhằm tối đa hóa sự tham gia của sinh viên: các buổi giảng trực tiếp, các buổi thể thao tích cực và các buổi học trực tuyến.