BS. Nguyễn Ngọc Quang

BS. Nguyễn Ngọc Quang

Viện Khoa Học Sức Khỏe

THÔNG TIN

BS Nguyễn Ngọc Quang từng Nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai – Đại học Y Hà Nội, Chuyên khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, chuyên khoa Độc chất.

BS Nguyễn Ngọc Quang có nhiều năm công tác tại Khoa Hồi sức tích cực và Cấp cứu, có Chứng chỉ Hồi sức tích cực cơ bản của Mỹ, Chứng chỉ Cấp cứu ban đầu của Đại học Nantes – Pháp. Ông được đào tạo chuyên sâu về Phẫu thuật tim chu phẫu tại Bệnh viện E và Bệnh viện Tim Hà Nội. Ông là thành viên chính thức của Tổ chức Hỗ trợ Đời sống ngoài cơ thể (ELSO).

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  • 2011: Chứng chỉ Cấp cứu từ Đại học Nantes – Pháp
  • 2012: 3 tháng học tại Bệnh viện Tim Hà Nội
  • 2013: 3 tháng học tại Trung tâm Tim mạch Quốc gia – Bệnh viện E
  • 2016: Tham gia Hỗ trợ Đời sống ngoài cơ thể tại Bệnh viện Apolo – Chennai – Ấn Độ
  • 2016: Tham gia khóa học Basic Perfusionist tại Bệnh viện Tan Tok Seng – Singapore
  • 2017: Thành viên Tổ chức Hỗ trợ Đời sống ngoài cơ thể (ELSO)
  • 2018: Tham gia khóa Hỗ trợ Đời sống Cơ bản Ngoài Cơ thể tại Mỹ