GS. Wray Buntine

GS. Wray Buntine

Giám đốc Chương trình Khoa học Máy tính

Viện Kĩ Thuật Và Khoa Học Máy Tính

ID Google Scholar: nhấp vào đây

ORCID: nhấp vào đây

THÔNG TIN

Trước khi công tác tại VinUni, GS.TS. Wray Buntine là giám đốc thành lập chương trình Thạc sĩ Khoa học Dữ liệu và giám đốc Nhóm Máy học tại Đại học Monash. Trước đây, ông thực hiện nhiều dự án nghiên cứu tại Viện Công nghệ Thông tin Helsinki, Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA, Đại học California, Berkeley và Google. Vào những năm 90, ông đã tham gia vào một số công ty khởi nghiệp ở cả Thung lũng Silicon và Phố Wall.
GS.TS. Wray được biết đến với các công trình lý thuyết và ứng dụng, cũng như ứng dụng phương pháp xác suất để phân tích tài liệu và văn bản, mạng xã hội, khai thác dữ liệu và học máy. Ông là thành viên của một số ban biên tập tạp chí, từng là thành viên ủy ban cấp cao của các hội nghị hàng đầu như IJCAI, UAI, AAAI, EMNLP, ICLR, ACML và NeurIPS. Ông có hơn 200 ấn phẩm học thuật, một số sản phẩm phần mềm và hai bằng sáng chế.

CHUYÊN MÔN NGHIÊN CỨU

Học máy, Học sâu, Khai thác dữ liệu, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Khoa học dữ liệu.

NGHIÊN CỨU NỔI BẬT

Bài báo

 1. Buntine, “Machine learning after the deep learning revolution,” Frontiers of Computer Science 14(6) 2020,
 2. Doogan, W. Buntine, H. Linger & S. Brunt, “Public perceptions and attitudes toward COVID-19 nonpharmaceutical interventions across six countries: a topic modeling analysis of Twitter data,” Journal of Medical Internet Research, 22(9), 2020.
 3. Zhao, L. Du, W. Buntine & G. Liu, “Leveraging external information in topic modelling,” Knowledge and Information Systems, 61(2), 2020, pp. 661-693.
 4. Petitjean, W. Buntine, G.I. Webb & N. Zaidi, “Accurate parameter estimation for Bayesian network classifiers using hierarchical Dirichlet processes,” Machine Learning, 107(8-10), 2018, pp. 1303-1331.
 5. W. Lim, W. Buntine, C. Chen & L. Du, “Nonparametric Bayesian topic modelling with the hierarchical Pitman–Yor processes,” International Journal of Approximate Reasoning, 78, 2016, pp. 172-191
 6. Chen, W. Buntine, N. Ding, L. Xie & L. Du, “Differential topic models,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 37(2), 2015, p. 230-242.
 7. Tuytelaars, C.H. Lampert, M.B. Blaschko & W.L. Buntine, “Unsupervised object discovery: a comparison,” International Journal of Computer Vision. 88(2), 2010, pp. 284-302.
 8. Jakulin, W.L. Buntine, T.M. LaPira & H. Brasher, “Analyzing the U.S. Senate in 2003: similarities, clusters, and blocs,” Political Analysis, 17, 2009, pp. 291-310.
 9. Buntine, “A guide to the literature on learning probabilistic networks from data,” IEEE Transactions on knowledge and data engineering 8(2), 1996, 195-210.
 10. L. Buntine & A.S. Weigend, “Computing Second Derivatives in Feedforward Networks: A Review,” IEEE Transactions on Neural Networks, 5(3), 1994, pp. 480-488.
 11. L. Buntine, “Operations for learning with graphical models,” Journal of Artificial Intelligence Research 2, 1994, pp. 159-225.
 12. Buntine, “Learning classification trees,” Statistics and Computing, 2(2), 1992, pp. 63-73.

Báo cáo hội nghị

 1. Zaremoodi, W. Buntine & G. Haffari, “Adaptive knowledge sharing in multi-task learning: improving low-resource neural machine translation,” ACL 2018 – The 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Proceedings of the Conference, Vol. 2 p. 656-661.
 2. Liu, W. Buntine & G. Haffari, “Learning to actively learn neural machine translation,” CoNLL 2018 – The 22nd Conf. on Computational Natural Language Learning – Proceedings of the Conference, 2018, pp. 334-344.
 3. W. Lim & W.L. Buntine, “Twitter opinion topic model: Extracting product opinions from tweets by leveraging hashtags and sentiment lexicon,” Proc. of the 23rd ACM Int. Conf. on Information and Knowledge Management, 2014, pp. 1319-1328.
 4. L. Buntine & S. Mishra, “Experiments with non-parametric topic models,” KDD’14: Proceedings of the 20th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2014, pp. 881-890.
 5. W. Lim & W.L. Buntine, “Twitter opinion topic model: Extracting product opinions from tweets by leveraging hashtags and sentiment lexicon,” Proc. of the 23rd ACM Int. Conf. on Information and Knowledge Management, 2014, pp. 1319-1328.
 6. Mehrotra, S.P. Sanner, W.L. Buntine & L. Xie, “Improving LDA topic models for microblogs via tweet pooling and automatic labeling”  Proc. of the 36th Int. ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, 2013 pp. 889-892.
 7. Du, W.L. Buntine & M. Johnson, Topic Segmentation with a Structured Topic Model,” Proc. of NAACL-HLT 2013, pp. 190-200.
 8. Newman, E.V. Bonilla & W.L. Buntine, “Improving topic coherence with regularized topic models,” Advances in Neural Information Processing Systems 24, 2011, p. 1-9
 9. Buntine, “Theory refinement on Bayesian networks,”  Uncertainty in Artificial Intelligence Proceedings 1991, pp. 52-60.

Bằng sáng chế

 1. JJ Oliver, WL Buntine, G Roumeliotis, “System and method for adaptive text recommendation,” US Patent 6,845,374, 2005.
 2. J Oliver, R Baxter, W Buntine, S Waterhouse, “Method and system providing user with personalized recommendations by electronic-mail based upon the determined interests of the user pertain to the theme and concepts of the ,” US Patent 7,158,986, 2007.

Để biết danh sách đầy đủ các ấn bản, vui lòng truy cập liên kết này.

GIẢI THƯỞNG VÀ DANH HIỆU NỔI BẬT

 • Giải nhất Cuộc thi giải toán giành cho sinh viên của Hiệp hội Toán học Đại học Sydney, 1977.
 • Giải Memorial Prize (năm thứ 2), Đại học Queensland, 1978.
 • Giải thưởng tác phẩm hay nhất về trí tuệ nhân tạo tại ECAI-86.
 • Chứng chỉ của NASA ghi nhận về phát triển sáng tạo phần mềm (IND2.1), 2013.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • 2006: Giáo sư, Đại học Helsinki, Helsinki, Phần Lan
 • 1985-1992: Tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính, Đại học Công nghệ Sydney, Sydney, Australia.
 • 1983-1984: Thạc sĩ Khoa học Máy tính (bằng danh dự hạng nhất), Đại học Queensland, Brisbane, Australia.
 • 1977-1977: Cử nhân Khoa học, Đại học Queensland, Brisbane, Australia.