Giới thiệu

Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng vun trồng và đào tạo sáu phẩm chất để thành công: Nhân cách, Năng lực, Tư duy Phản biện, Khả năng Lãnh đạo, Tinh thần khởi nghiệp,Niềm tự hào Quốc gia-Nhận thức Toàn cầu. Viện Khoa học & Giáo dục Khai phóng phụ trách triển khai phần lớn các chương trình giáo dục đại cương của VinUni, đồng thời điều phối các khóa học đại cương của các Viện đào tạo khác, triển khai các chương trình đào tạo ngành/đa ngành/liên ngành. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra sản phẩm xuất sắc cả trong nghiên cứu và đào tạo bậc đại học và sau đại học, sự đa dạng, khai phóng về trí tuệ (trong một loạt tri thức của con người trong các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn hoặc liên ngành), học tập theo nhu cầu cá nhân và học tập suốt đời.

Tầm nhìn

  • Sánh bước phát triển cùng các trường đại học hàng đầu thế giới như Cornell, Upenn, Harvard…

Sứ mệnh

  • Làm giàu cuộc sống và học tập, kiến tạo sự nghiệp thành công cho sinh viên
  • Khoa học và Giáo dục khai phóng cho cuộc sống

Thông tin liên hệ

  • Giải đáp thông tin chung: cas@vinuni.edu.vn
  • Cơ hội hợp tác/đối ngoại: Ms.Phương Nguyễn – Chuyên viên đối ngoại (phuong.ntl@vinuni.edu.vn)