academics

TUYỂN SINH

Với mục tiêu xem người học là trung tâm, VinUni triển khai quy trình tuyển sinh đơn giản, thấu đáo và ưu tiên việc sinh viên thể hiện bản thân. Trường cam kết cấp học bổng giá trị và hỗ trợ tài chính cho những sinh viên tài năng.

VinUni không phải là trường học của người giàu mà là trường của người tài. Chào đón sinh viên đến với những bước đầu tiên trên hành trình gia nhập VinUni, để thể hiện tài năng và hiện thực hoá những cam kết sẽ mang tới cộng đồng, Việt Nam và Thế giới.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

VinUni tìm kiếm những tài năng vượt trội, có tư duy sáng tạo, có khát vọng kiến tạo ý tưởng và sản phẩm xuất sắc, từ đó mang đến những giá trị tích cực cho xã hội. Chúng tôi thực hiện đánh giá chi tiết để hiểu toàn diện ứng viên, tương tự như các trường đại học khối Ivy League. Quy trình được thể hiện bằng tiêu chí AACC đặc biệt (khả năng vượt trội, Khát vọng, Sáng tạo và Cam kết) với quy trình minh bạch và công bằng – nổi bật là vòng phỏng vấn với giảng viên VinUni.

Để xem thêm, nhấn vào đây.

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Chương trình Bác sĩ Nội trú tại VinUni đặc biệt dựa trên năng lực và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Chương trình chú trọng cách tiếp cận toàn diện để đánh giá kiến thức, kỹ năng, thái độ và hiểu biết của ứng viên có kháy vọng trở thành bác sĩ chuyên khoa giỏi. Quy trình tuyển sinh nghiêm ngặt, bao gồm xét duyệt hồ sơ, kỳ thi đầu vào IFOM (lần đầu tiên tại Việt Nam sử dụng kỳ thi này) và phỏng vấn chuyên sâu.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập vào đây.

HỌC BỔNG THẠC SĨ/TIẾN SĨ NƯỚC NGOÀI

HỌC BỔNG THẠC SĨ/TIẾN SĨ NƯỚC NGOÀI

Đây là chương trình học bổng danh giá do VinUni quản lý, là nỗ lực của Vingroup trong việc thúc đẩy nguồn lực khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Tập đoàn tích cực tìm kiếm và tuyển dụng những ứng viên tài năng trong lĩnh vực Khoa học công nghệ, hỗ trợ toàn diện — từ đào tạo học thuật đến tài chính — để giúp họ trở thành những người dẫn dắt sự phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập vào đây.