TS.Nguyễn Hoàng Long

TS.Nguyễn Hoàng Long

Giám đốc Chương trình Điều dưỡng

Viện Khoa Học Sức Khỏe

THÔNG TIN

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long tốt nghiệp Cử nhân Điều dưỡng trường Đại học Y Hà Nội. Ông cùng đồng nghiệp xây dựng chương trình Cử nhân Điều dưỡng đầu tiên trong nước tại một cơ sở tư nhân, góp phần mở đầu cho sự tham gia của các cơ sở giáo dục ngoài công lập vào lĩnh vực đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe ở bậc đại học. Ông đã sống ở Thái Lan trong nhiều năm, nơi ông theo học thạc sĩ, tiến sĩ và sau đó là nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Đại học Chulalongkorn. Tiến sĩ Long gia nhập Vingroup từ năm 2016 với vị trí Phó Giám đốc Đào tạo Điều dưỡng, Hệ thống Y tế Vinmec. Tại VinUni, ông giữ vai trò Giám đốc Phát triển Chương trình giảng dạy và sau đó là Giám đốc Chương trình Điều dưỡng.

ID Google Scholar: bấm vào đây
ORCID: bấm vào đây

CHUYÊN MÔN NGHIÊN CỨU

 • Quản lý triệu chứng và chăm sóc giảm nhẹ
 • Đạo đức điều dưỡng
 • Giáo dục điều dưỡng
 • Lãnh đạo và quản lý điều dưỡng

ẤN PHẨM NỔI BẬT

 1. Nguyen Hoang Long. (2018). Factors Related to Post-operative Symptoms Among Patients Undergoing Abdominal Surgery. Journal of Military Pharmaco-Medicine, 3, 128-132.
 2. Nguyen Hoang Long, Sureeporn Thanasilp, Dawn Doutrich, (2017). Death Acceptance in Cancer Patient: A Phenomenological Study. Journal of Transcultural Nursing. DOI: 10.1177/1043659618765081.
 3. Nguyen Hoang Long, Sureeporn Thanasilp, Ratsiri Thatho. (2015). A causal model for fatigue in lung cancer patients undergoing chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing. DOI. https://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2015.10.010.
 4. Nguyen Hoang Long, Sureeporn Thanasilp, Ratsiri Thato. (2016). A validation of the Cancer Dyspnea Scale in Vietnamese persons with lung cancer. Journal of Health Research. 30(3), 173-181.
 5. Nguyen Hoang Long. (2016). Symptoms experience and symptom clusters during the first three days after abdominal surgery. Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy.
 6. Sureeporn Thanasilp, Kanoklekha Suwannapong, Nguyen Hoang Long. (2018). Validation of the Thai Version of the Functional Assessment of Cancer Therapy – General (FACT-G) for Persons with Terminal Cancer. Journal of Pain and Symptom Management. 56 (6), e137–e138.
 7. Sureeporn Thanasilp, Lanchasak Akkayagorn, Kanoklekha Suwannapong, Nguyen Hoang Long, Janya Chimluang, Rachaneekorn Upasen, Akadet Kedcham, Doutrich Dawn Liam. (2020). The Development of a Death Acceptance Scale for Buddhists with Cancer. Pacific Rim International Journal of Nursing Research. (In Press).
 8. Nguyen Hoang Long, Phan Le Hang. (2019). Knowledge about Thalassemia among Young-Single-Adults in Yen Bai Province. Journal of 108 Clinical Medicine and Pharmacy, 4(14), 97-106.
 9. Ha Thi Huyen, Ngo Minh Dat, Nguyen Hoang Long. (2018). Insomnia among Cancer Patients. Journal of Practical Medicine, 6(1072), 21-23.Nguyen Hoang Long, Vu Dung. (2017). Factors Associated to Ethical Reasoning Levels of Nursing Students. Journal of Practical Medicine, 2 (1033), 33-35.
 10. Dao Thu Thuy, Nguyen Hoang Long. (2017). Sharps Injuries During Injections among Nurses at the National Hospital of Dermatology in 2012. Vietnam Medical Journal, 452, 193-197.
 11. Nguyen Hoang Long, Nguyen Thi Nhu Mai. (2017). Effectiveness of Cryotherapy in Preventing Oral Mucositis in Cancer Patients Receiving Chemotherapy. Vietnam Medical Journal. 452, 198-203.
 12. Nguyen Hoang Long, Tran Thi Xuyen. (2016). Psychometric Properties of Pain Behavioral Scale used in Traumatic Brain Injury Patients. Journal of Practical Medicine, 1005, 238-241.
 13. Nguyen Hoang Long, Ha Thi Huyen. (2016). Professional Ethical Reasoning Level of RN-to-BSN Part-time Students. Journal of 108 – Clinical Medicine and Pharmacy, 11, 33-37.
 14. Nguyen Hoang Long. (2016). Decision-making Ability in Hypothetical Ethical Dilemmas of Nursing Students. Journal of Clinical Medicine. 91, 67-74.
 15. Pham Tien Dung, Nguyen Hoang Long. (2020). Knowledge about Skin Cancer of Patients at the Outpatient Department of the National Hospital of Dermatology and Venereology. Journal of Nursing Science. (In Press).
 16. Nguyen Thi Hoai, Nguyen Hoang Long. (2018). Quality of Life among Patients Undergoing Chemotherapy at Thai Nguyen Central Hospital. Journal of Practical Medicine, 8(1076), 7-9.
 17. Pham Thi Van Anh, Nguyen Hoang Long. (2018). Factors Related to Knowledge and Attitude Toward Pain Management among Nurses at Thai Nguyen Central Hospital. Journal of Practical Medicine, 8(1076), 26-28.
 18. Nguyen Hoang Long, Sureeporn Thanasilp. (2021). The Adaptation of the Buddhist Death Acceptance Scale for Vietnamese Persons with Cancer. Asian Nursing Research. 15 (2): 144-149.
 19. Nguyen Hoang Long, Ngo Xuan Long. (2022). Self-evaluation of Conflict Management Skills: A Cross-Sectional Study Among Vietnamese Nurses in 2021. Iranian journal of nursing and midwifery research, 27(5), 461–465
 20. Nguyen Hoang Long. (2023). At the End of Life: Health, Death and Cultural Practices. In: Liamputtong, P. (eds) Handbook of Social Sciences and Global Public Health. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-96778-9_135-1

LĨNH VỰC GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Học thuyết và Đạo đức trong thực hành Điều dưỡng
 • Điều dưỡng người lớn
 • Lãnh đạo và quản lý Điều dưỡng
 • Chăm sóc cuối đời

CÁC DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

 • Ha Thị Huyen, Pham Thi Minh Duc, Nguyen Thi Nhu Mai, Nguyen Hoang Long, Do Quang Tuyen, Nguyen Le Huong. (2010). Environmental factors related to insomnia in pediatric patients. A research study funded by Thang Long University (1,200 USD).
 • Nguyen Hoang Long – PI. (2015). Effectiveness of cryotherapy in preventing oral mucositis in cancer patients receiving chemotherapy. A research study funded by Thang Long University (3,200 USD).
 • Ha Thi Huyen, Nguyen Hoang Long – Co PI. (2015). Factors related to fatigue in lung cancer during chemotherapy. A research study funded by Thang Long University (3,500 USD).
 • Nguyen Hoang Long – PI. (2016). Psychometric Properties of Pain Behavioral Scale Used in Traumatic Brain Injury Patients. A research study funded by Thang Long University (500 USD).
 • Nguyen Hoang Long – PI. (2021). Conflict management among nurses in selected Vietnamese health institutions. Research funded by VinUniversity (43,000 USD)

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Cử nhân Điều dưỡng, Đại học Y Hà Nội, Việt Nam, 2006
 • Thạc sĩ, Điều dưỡng cho bệnh nhân người lớn, Đại học Burapha, Thái Lan, 2010
 • Tiến sĩ Khoa học Điều dưỡng, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan, 2015