Các môn học trong Học kỳ Thu năm 2020

Quy ước đánh số môn học

MÃ CHỮ (04 chữ in hoa) MÃ THÔNG TIN MÔN HỌC (04 chữ số)
trong đó chữ số 1 là trình độ học vấn

Ví dụ:

Các cấp học như sau:

0: Các môn học không tính tín chỉ
1-4: Đại học
5-6: Trình độ thạc sĩ, Nội trú
7-8: Trình độ tiến sĩ, nghiên cứu sinh

ENGL1010 – Tiếng Anh chuyên ngành 1

Số tín chỉ: 3

Môn điều kiện: Không có

Môn học này được xây dựng tiếp nối Chương trình tiếng Anh nâng cao, nhằm phát triển hơn nữa trình độ tiếng Anh của sinh viên cũng như giới thiệu và phát triển các kỹ năng, kiến thức chuyên ngành cho sinh viên. Tiếng Anh chuyên ngành 1 là một trong hai môn học trong Chương trình Giáo dục đại cương nhằm phát triển năng lực tiếng Anh và kỹ năng học tập bằng tiếng Anh ở cấp độ đại học. Sinh viên tham gia môn học này sẽ tiếp tục phát triển khả năng tiếng Anh chuyên ngành trong các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Môn học này không chỉ giúp cải thiện năng lực tổng thể về ngôn ngữ Anh và kỹ năng đọc viết học thuật của sinh viên, mà còn nhấn mạnh vào việc phát triển kỹ năng viết học thuật ở cấp độ bài luận và kỹ năng giao tiếp để chuẩn bị cho sinh viên học tiếng Anh học thuật 2 và học tốt các môn khác trình độ đại học.

ENTR1020 – Đổi mới linh hoạt

Số tín chỉ: 2

Môn điều kiện: Không có

Môn học cung cấp cho sinh viên hiểu biết cơ bản về tư duy khởi nghiệp và đổi mới, đồng thời cung cấp cho sinh viên cơ hội tìm hiểu và phát triển các kỹ năng và hành vi của các doanh nhân và nhà đổi mới có ảnh hưởng. Các kỹ năng được phát triển thông qua bài giảng và thảo luận trong lớp, cùng việc thực hiện bài tập và thực hành trên lớp, bao gồm quan sát các sự kiện trong thế giới thực, xác định hiện trạng hoặc vấn đề, xác định nguyên nhân cốt lõi dẫn đến hiện trạng, từ đó xác định cách loại bỏ hoặc giải quyết vấn đề; kết nối với mọi người để xác định những đóng góp về công nghệ, tối ưu hóa khả năng sáng tạo, tìm phản hồi, tạo nguyên mẫu hoặc thiết kế mô hình.

Kết quả của môn học này bao gồm (i) phát triển khả năng sáng tạo & tư duy vượt trội, (ii) tư duy phản biện thông qua quan sát và trừu tượng hóa, (iii) tư duy kinh doanh và (iv) làm việc theo nhóm về một vấn đề xã hội hoặc môi trường. Tất cả sinh viên sẽ được tham gia cuộc thi hackathon kéo dài 2 ngày để trình bày và thảo luận về việc tối ưu hóa giải pháp nhóm cho một vấn đề xã hội hoặc môi trường thực tế. Môn học dành cho nhiều sinh viên từ các ngành khác nhau như y học, điều dưỡng, kỹ thuật, kinh doanh, bất động sản và khách sạn.

NURS1020 – Giải phẫu và Sinh lý học I

Số tín chỉ: 3

Môn điều kiện: Không có

Đây là phần đầu tiên của môn học kéo dài hai học kỳ nhằm cung cấp một nghiên cứu toàn diện về giải phẫu và chức năng của con người, cũng như sinh lý học và phôi thai trưởng thành. Các đặc tính giải phẫu và mô kết hợp của nhiều hệ thống cơ quan có liên quan đến các cơ chế sinh lý và sinh hóa cho phép cân bằng nội môi trong cơ thể con người. Trong mỗi hệ thống, những sai lệch so với tiêu chuẩn được cho là sẽ cải thiện hiểu biết của sinh viên về các vấn đề sức khỏe và khuyến khích cảm nhận về sự phức tạp của cơ thể con người. Các phòng thí nghiệm tích hợp và nghiên cứu điển hình cung cấp một nền tảng hữu hình để tiếp thu và sử dụng kiến ​​thức chuyên môn trong việc đánh giá tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và các phương pháp điều trị.

CCSC6100 – X quang cơ bản

Số tín chỉ: 2

Môn điều kiện: Không có

Môn học sẽ tập trung vào các chủ đề có tính thực tiễn cao và phù hợp trong lĩnh vực X quang cơ bản, một phần rất quan trọng trong thực hành lâm sàng. Môn học nhằm củng cố, đi sâu và mở rộng kiến thức của các bác nội trú năm đầu tiên làm về X quang cơ bản trước khi làm quen với môi trường đào tạo lâm sàng.

BIOL1020 – Tin sinh học

Số tín chỉ: 1

Môn điều kiện: Không có

Tin sinh học là một môn học liên ngành, kết hợp kiến thức về khoa học thông tin và khoa học y tế để tối ưu hóa việc sử dụng và ứng dụng dữ liệu y tế từ cá nhân đến tập thể. Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin y tế, thu thập và quản lý dữ liệu, áp dụng cho nghiên cứu khoa học, phân tích và thống kê y tế, từ đó hỗ trợ thiết lập kế hoạch điều trị và ra quyết định dựa trên bằng chứng. Sinh viên sẽ được học các kỹ năng cơ bản để ứng dụng các phần mềm/hệ thống y tế vào các hoạt động liên quan đến quản lý và vận hành khám chữa bệnh.

PHYS1011 – Lý sinh học

Số tín chỉ: 3,5

Môn điều kiện: Không có

Lý sinh học là môn học bắt buộc đối với sinh viên y khoa năm thứ nhất. Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về Vật lý và Lý sinh học bao gồm năm chủ đề chính trong Vật lý như: Cơ học, Nhiệt động lực học, Điện từ, Quang học và Vật lý hạt nhân. Trong cả phần lý thuyết và thực hành/phòng thí nghiệm, môn học được thiết kế sao cho sinh viên có thể hiểu được sự tương quan của vật lý với nhiều lĩnh vực sinh học và y học, cả kiến thức cơ bản về quá trình/chức năng cũng như trong các kỹ thuật thực nghiệm.

MATH1010 – Giải tích 1
Số tín chỉ: 4

Môn điều kiện: Không có

Môn học cung cấp cho sinh viên các kỹ thuật tích phân, tìm diện tích và thể tích bằng tích phân, tăng trưởng theo cấp số nhân, phân số từng phần, chuỗi và chuỗi vô hạn, kiểm tra hội tụ và chuỗi lũy thừa.

CCSC6080 – Cấp cứu lâm sàng

Số tín chỉ: 1

Môn điều kiện: Không có

Môn học sẽ tập trung vào các trường hợp thường gặp của bệnh nguy hiểm cấp tính ở nhiều nhóm tuổi khác nhau. Các bác sĩ nội trú sẽ thể hiện năng lực trong việc cấp cứu ban đầu và ổn định các tình huống khẩn cấp lâm sàng thông thường.

CCSC6040 – Đánh giá dược lý học lâm sàng

Số tín chỉ: 3,5

Môn điều kiện: Không có

Môn học sẽ tập trung vào những chủ đề cực kỳ thực tế và sát với lĩnh vực dược lý học lâm sàng, phân loại các loại thuốc chính và nhóm thuốc được sử dụng trong thực hành y học.

CCSC6030 – Kỹ năng giao tiếp

Số tín chỉ: 4

Môn điều kiện: Không có

Môn học sẽ tập trung vào việc duy trì các mối quan hệ tốt với bệnh nhân để cải thiện việc chăm sóc, cách tiếp cận khi có những tin xấu cần thông báo và đưa ra các chiến lược giải quyết các mối quan tâm của bệnh nhân; tiết lộ những thiếu sót y tế, khả năng tư vấn cho bệnh nhân.

CCSC6060 – Chẩn đoán phân biệt

Số tín chỉ: 3

Môn điều kiện: Không có

Môn học sẽ tập trung vào các chủ đề có tính thực tiễn cao và phù hợp trong chẩn đoán phân biệt lâm sàng. Bác sĩ nội trú sẽ lập danh sách vấn đề của bệnh nhân dựa trên tiền sử, triệu chứng, khám bệnh và chẩn đoán.

VCOR1010 – Trải nghiệm năm nhất – OASIS

Số giờ yêu cầu: 39,5

Trải Nghiệm Năm Nhất – OASIS là khóa học bắt buộc, không cấp tín chỉ của Chương trình Giáo dục Đại cương. Đây là khóa học nền tảng nhằm trang bị cho sinh viên năm nhất kiến thức để hiểu đúng về bản chất chung, giá trị và yêu cầu của giáo dục đại học, được thiết kế để hỗ trợ bạn định hướng tốt trải nghiệm học tập mới ở trường đại học. Môn học này cũng tạo nền tảng vững chắc mà từ đó bạn có thể phát triển hơn nữa phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp của mình trong trường đại học.

Có 5 yếu tố sinh viên cần phải có, tạo nên OASIS:

O – Định hướng (số giờ bắt buộc: 11.5)

A – Tư vấn (số giờ bắt buộc: 2)

S – Kỹ năng học tập (số giờ bắt buộc: 7 giờ cho học trực tuyến và 7 giờ cho học tại lớp)

I – Năng lực liên văn hóa (số giờ bắt buộc: 6)

S – Tự khám phá và Phát triển (số giờ bắt buộc: 6)

CCSC6010 – Giáo dục đại cương

Số giờ bắt buộc: 4

Môn điều kiện: Không có

Khóa học sẽ tập trung vào việc xác định các vấn đề đạo đức trong y học lâm sàng, xác định vấn đề pháp luật trong thực hành y học, tài liệu chăm sóc bệnh nhân một cách chính xác và mạch lạc trong cả hệ thống bệnh viện và ngoại trú.

VCOR1021 – Lối sống Lành mạnh 1

Số giờ yêu cầu: 22,5

“Lối sống lành mạnh” là môn học bắt buộc và không tính tín chỉ của Chương trình Giáo dục đại cương. Sinh viên phải theo học môn này để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nhất. Môn học cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết và các bài học thực hành (các lớp thể dục/thể thao), nhờ đó sinh viên có thể phát triển một cách tiếp cận phù hợp để đạt được một lối sống lành mạnh về thể chất, tinh thần, xã hội và tâm hồn.

Cụ thể, môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về các thói quen hàng ngày nhằm xây dựng một lối sống lành mạnh. Một lối sống lành mạnh bao gồm sức khỏe thể chất, tâm lý xã hội và tinh thần. Sinh viên sẽ được tư vấn và định hình quan điểm, cho thấy tầm quan trọng của việc có một cuộc sống cân bằng. Nội dung môn học nhấn mạnh các thành phần của lối sống lành mạnh có quy trình và mang tính khoa học, cho phép sinh viên hiểu rõ phải làm gì để đạt được mục tiêu về sức khỏe tổng thể. Sinh viên sẽ được học về dinh dưỡng và chế độ ăn uống, xua tan những lầm tưởng về chăm sóc sức khỏe. Có một trí óc lành mạnh, cơ thể khỏe mạnh, suy nghĩ minh mẫn và khả năng xử lý thông tin hiệu quả là những đặc điểm chính của một lối sống lành mạnh.

Môn học nhấn mạnh ứng dụng thực tế của các kiến thức đã học, tích hợp vào thói quen hàng ngày và trong suốt cuộc đời sinh viên. Phần lớn môn học sẽ được tổ chức trong các môi trường và địa điểm khác nhau, giúp sinh viên tiếp xúc với nhiều loại công cụ và tài nguyên thể dục để duy trì một nền tảng lành mạnh.

CCSC6050 – Kiểm tra tiền sử bệnh và thể chất

Số giờ yêu cầu: 0,5

Môn điều kiện: Không có

Môn học sẽ tập trung vào việc thu thập tiền sử bệnh từ bệnh nhân một cách chính xác và toàn diện, đồng thời thực hiện khám sức khỏe một cách phù hợp và chuyên nghiệp

HASS1050 – Lịch sử Đảng Cộng sản (Việt Nam: Lịch sử và Văn hóa I)

Số tín chỉ: 2

Môn điều kiện: Không có

Mark Twain, nhà văn vĩ đại người Mỹ từng nói: “Lịch sử không tự lặp lại như một cỗ máy, nhưng nó luôn có những quy luật nhất định.” Môn học lấy điểm khởi đầu là khả năng sử dụng những quy luật đó của quá khứ để giúp định hướng hiện tại và tương lai. Chúng ta có thể rút ra bài học gì? Khi trở thành những doanh nhân, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, kỹ sư và nhà khoa học máy tính trong tương lai, những bài học này chắc chắn mang lại cho sinh viên nhiều giá trị hơn những gì tưởng tượng.

Lịch sử và Văn hóa Việt Nam (I) là nghiên cứu lịch sử và văn hoá Việt Nam từ nguồn gốc ban đầu đến năm 1858 và thời Pháp thuộc. Chương trình giảng dạy được chia thành năm phần, bắt đầu bằng việc xem xét nghiên cứu cả lịch sử và văn hóa từ các quan điểm lý thuyết và xem xét ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam. “Lịch sử” và “văn hóa” là gì? Người Việt Nam có ý nghĩa gì? Trong phần thứ hai, sinh viên sẽ xem xét quá trình phát triển thời cổ đại của lịch sử và hình thành văn hóa Việt Nam. Phần thứ ba xem xét các triều đại Lý và Trần cũng như cuộc xâm lược của nhà Minh. Thứ tư, sinh viên sẽ khám phá quá trình nam tiến của người Việt và Cuộc nổi dậy Tây Sơn. Và cuối cùng, thứ năm, sinh viên sẽ đánh giá sự thống nhất của Việt Nam dưới thời nhà Nguyễn và những gì sẽ xảy ra.

Lịch sử Việt Nam thường được mô tả theo góc nhìn cục bộ. Môn học này coi người Việt là tác nhân của lịch sử, xem xét với những câu hỏi lớn và vấn đề lớn. sinh viên cũng khám phá lịch sử của người dân Việt Nam, sẵn sàng học hỏi và tích hợp các ý tưởng và công cụ bên ngoài để phát triển hơn nữa nền văn hóa Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, sinh viên sẽ phải xem xét với những câu hỏi như: Đâu là những sức mạnh đã hình thành nên bản sắc Việt Nam? Điều gì thúc đẩy (những) thế giới quan của người Việt Nam? Nó đã biến đổi như thế nào theo thời gian?

HASS1041/42 – Tư tưởng Hồ Chí Minh (Việt Nam: Lịch sử và Văn hóa II)

Số tín chỉ: 2

Môn điều kiện: Không có

Trong hai thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được sự phát triển kinh tế đáng kể đồng thời mở rộng mối liên hệ và cam kết quốc tế của mình. Kết quả là, đất nước đang trải qua một sự biến đổi hiếm thấy trong lịch sử nhân loại. Sự biến đổi này bao trùm các lĩnh vực đa dạng như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, công nghệ, thông tin, giao thông, dinh dưỡng và bất động sản. Nhưng khi Việt Nam phát triển, những phức tạp cả trong nước và quốc tế cũng tăng theo. Làm thế nào chúng ta hiểu được tất cả điều này?

Trên thực tế, Việt Nam từ lâu đã là một nút giao của toàn cầu. Tuy nhiên, lịch sử, văn hóa và kinh tế của Việt Nam hiếm khi được hiểu theo cách này. Lịch sử và Văn hóa Việt Nam (II) coi tầm quan trọng của Việt Nam như một điểm giao thoa quốc tế kể từ khi thực dân Pháp đến Việt Nam hiện đại, môn học khám phá các chủ đề như chủ nghĩa thực dân Pháp và sự kết thúc của triều đại Việt Nam, phản ứng của Việt Nam đối với chủ nghĩa thực dân, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa cộng sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất và thứ hai, giai đoạn sau 1975 và Đổi Mới.

Để kể câu chuyện này, môn học tiếp cận các sự kiện như cách nhà viết kịch nổi tiếng William Shakespeare đã viết “Cả thế giới là một sân khấu.” Để tìm hiểu sâu hơn về các sự kiện và những nhân vật đã tham gia vào các sự kiện đó, sinh viên sẽ được thử thách diễn lại những khoảnh khắc và sự tương tác trong một sự kiện lịch sử trên sân khấu lớp học. Phan Thanh Giản và Phan Đình Phùng là ai? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua ngày 2 tháng 9 năm 1945 như thế nào? Và không khí ở Geneva năm 1954 như thế nào? Sinh viên sẽ tưởng tượng mình tại các sự kiện này và trong vai các nhân vật đó.

Môn học này dành cho cả sinh viên không hứng thú lịch sử cũng như các bạn quan tâm. Như nhà sử học kinh tế huyền thoại của Việt Nam – Đặng Phong đã lập luận, chỉ khi nắm được kiến thức sâu rộng về lịch sử, các nhà lãnh đạo mới có thể đưa ra các quyết định và chính sách phù hợp. Do đó, môn học này nhằm mục đích đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai trong mọi lĩnh vực, để họ có thể định hướng và đánh giá tốt hơn các vấn đề phức tạp mà Việt Nam đang phải đối mặt hiện nay cũng như đưa ra những đánh giá sáng suốt về tương lai phía trước.

STAT1010 – Nhập môn thống kê kinh doanh

Số tín chỉ: 3

Môn điều kiện: Không có

Môn học này giới thiệu các phương pháp thống kê được áp dụng trong kinh doanh. Các chủ đề bao gồm phân tích mô tả dữ liệu, khái niệm xác suất và phân phối, ước tính và kiểm tra giả thuyết, hồi quy và phân tích tương quan. Môn học chủ yếu sử dụng Excel.

CECS1010 – Nhập môn về Kỹ thuật và Khoa học Máy tính

Số tín chỉ: 4

Môn điều kiện: Không có

Môn học này cung cấp một giới thiệu tổng quan về quy trình thiết kế kỹ thuật – bao gồm các chủ đề chính từ định nghĩa vấn đề đến tạo mẫu và thử nghiệm, cũng như những yếu tố quan trọng khác như tính bền vững, phân tích lỗi và kinh tế kỹ thuật. Trọng tâm của môn học là về thiết kế liên ngành thông qua các dự án thiết kế có sự tham gia của sinh viên từ các ngành khác nhau trong Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính.

NURS1030 – Nhập môn Thực hành Điều dưỡng Chuyên nghiệp I

Số tín chỉ: 3 giờ Tín chỉ

Môn điều kiện: Không có

Môn học sẽ chỉ ra vai trò của điều dưỡng, đặc biệt ở Việt Nam, và cung cấp nền tảng cho thực hành điều dưỡng. Sinh viên điều dưỡng sẽ được tạo điều kiện phát triển kiến thức điều dưỡng bằng cách sử dụng kiến thức khoa học lý thuyết và áp dụng vào các tình huống thực hành mô phỏng. Sinh veien sẽ được học các kỹ năng ra quyết định lâm sàng thông qua việc mô phỏng sử dụng các nghiên cứu trường hợp điển hình tập trung vào điều dưỡng. Phương pháp giảng dạy sẽ hướng dẫn sinh viên xây dựng nền tảng cho việc học tập độc lập và áp dụng cơ sở bằng chứng, từ đó hỗ trợ việc ra quyết định lâm sàng trong thực hành điều dưỡng.

MEDI1011 – Nhập môn nghiệp vụ y khoa 1

Số tín chỉ: 2,5

Môn điều kiện: Không có

Môn học năm đầu tiên này nhằm thiết lập nền tảng nghiệp vụ cho sinh viên. Sinh viên với tinh thần học tích cực, sẽ xác định các nhân tố cốt lõi của việc trở thành một chuyên gia với tư cách là một sinh viên y khoa, cũng như bác sĩ trong tương lai. Những yếu tố này một khi được xác định sẽ định hướng nội dung được học trong sáu năm.

COMP1010 – Nhập môn lập trình

Số tín chỉ: 4

Môn điều kiện: Không có

Môn học bao gồm lập trình và giải quyết vấn đề bằng Python. Môn học tập trung vào các nguyên tắc phát triển, thiết kế và thử nghiệm phần mềm. Nội dung học bao gồm các thủ tục và hàm, phép lặp, đệ quy, mảng và vectơ, chuỗi, mô hình hoạt động của các lệnh hàm và thủ tục, thuật toán, ngoại lệ, kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng (classes, objects, types, sub-typin) và GUI (giao diện người dùng đồ họa).

ECON1010 – Nhập môn Kinh tế vi mô

Số tín chỉ: 3

Môn điều kiện: Không có

Kinh tế vi mô đưa ra một mô hình giải thích về cách con người tương tác thông qua các thể chế thị trường và phi thị trường, qua đó xác định những hàng hóa được sản xuất, cách hàng hóa được sản xuất, số lượng hàng hóa được sản xuất và giá cả hàng hóa khi giao dịch. Môn học sẽ đưa ra mô hình và sử dụng để đánh giá mức độ sai lệch so với mô hình ban đầu (do các hành động của các cá nhân, công ty và chính phủ làm thay đổi giá cả, số lượng hàng hóa và phúc lợi con người).

CCSC6070 – Diễn giải kết quả thí nghiệm

Số tín chỉ: 3,5

Môn điều kiện: Không có

Môn học tập trung vào việc xác định cơ sở lý luận của các xét nghiệm cơ bản trong phòng thí nghiệm, từ đó diễn giải các kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm một cách chính xác và phù hợp.

HASS1010 – Triết học Mác-Lênin (Triết học Khoa học và Xã hội)

Số tín chỉ: 3

Môn điều kiện: Không có

Triết học, Khoa học và Xã hội là một trong bốn môn học trong Chương trình giáo dục đại cương, giúp hình thành hệ tư tưởng/giáo dục quốc gia, bắt buộc phải có trong chương trình giáo dục đại học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bốn môn học này được biên soạn nhằm đạt được mục tiêu chính là giúp sinh viên hiểu được các giá trị cốt lõi của cả đất nước và trường đại học thông qua lăng kính học thuật khách quan và phê phán trong bối cảnh toàn cầu. Vì các môn học này sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh cho sinh viên sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai tại Đại học VinUni, nên mỗi môn học được thiết kế theo tinh thần của phương pháp học ngôn ngữ dựa trên nội dung nhằm giúp sinh viên vừa phát triển năng lực tiếng Anh (chú trọng kỹ năng nói , nghe và đọc), vừa hiểu biết cơ bản về nội dung.

“Triết học, Khoa học và Xã hội” là một trong bốn môn học trong Chương trình giáo dục đại cương hình thành hệ tư tưởng/giáo dục quốc gia bắt buộc phải có trong chương trình giáo dục đại học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bốn môn học có mục tiêu chính là giúp sinh viên hiểu được các giá trị cốt lõi của cả quốc gia và trường đại học thông qua lăng kính học thuật khách quan và phản biện trong bối cảnh toàn cầu. Vì các môn học này sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh cho sinh viên sử dụng tiếng Anh là ngoại ngữ thứ nhất tại VinUni, nên mỗi môn học được thiết kế theo tinh thần của phương pháp học ngôn ngữ dựa trên nội dung nhằm giúp sinh viên vừa phát triển năng lực tiếng Anh (chú trọng nói, nghe và đọc) và hiểu biết cơ bản về nội dung.
Triết học, Khoa học & Xã hội cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quát về những ý tưởng chính trong Triết học, sự liên quan với xã hội và cách chúng ta nghĩ rằng chúng ta hiểu thế giới, hay nói một cách khác là “khoa học”. Môn học bắt đầu với cái nhìn tổng quan về vai trò của Triết học và Siêu hình học khi bắt đầu xem xét lại cách chúng ta nhìn thế giới. Trong phần hai của môn học, sinh viên sẽ đi sâu vào các câu hỏi của Nhận thức luận, trên cơ sở đó định hướng và phát triển tư duy sáng tạo, triết lý nhân sinh và hành động. Sinh viên sẽ tiếp tục khám phá các xu hướng xuất hiện cùng với “bước ngoặt xã hội” của nhận thức luận được tìm thấy trong các tác phẩm phê bình của Thomas Kuhn, và sau đó trong nhóm các tác phẩm được nhóm lại thành Xã hội học Khoa học. Sau đó, sinh viên quay lại những câu hỏi cơ bản về nhân loại được đặt ra trong Triết học và Đạo đức xã hội, để hoàn thiện hình dung về mối quan hệ phức tạp giữa triết học, khoa học và xã hội.

ENGL0021 – Pathway English Cao cấp A

Số giờ yêu cầu: 90 giờ

Môn điều kiện: Pathway English Trung cấp

Mục tiêu tổng thể của Pathway

English là cung cấp cho sinh viên trình độ tiếng Anh nhất định và các kỹ năng học thuật cần thiết để học tập tại VinUni. Pathway English cao cấp là khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình Pathway English Trung cấp hoặc cho những học viên có trình độ tiếng Anh đầu vào CEFR B2 (IELTS 6.0 hoặc tương đương). Sinh viên học Pathway trung cấp trong học kỳ Mùa hè sẽ học tiếng Anh Nâng cao trong học kỳ Mùa thu và Mùa xuân, bên cạnh một số môn học đại cương. Khi kết thúc môn học, sinh viên sẽ có trình độ tiếng Anh tương đương CEFR B2+ và đáp ứng đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào của VinUni.

Môn học được chia thành hai thành phần kỹ năng riêng biệt: đọc viết và nghe nói. Sinh viên sẽ phát triển các kỹ năng đọc, nghe, nói và viết tiếng Anh học thuật cơ bản, cũng như nâng cao kiến thức về ngữ pháp, cách phát âm và từ vựng học thuật. Các lớp học sẽ tích cực sử dụng các hoạt động bao gồm thảo luận nhóm, làm nhiệm vụ và học tập trực tuyến. Sinh viên sẽ được cung cấp nhiều loại học liệu, bao gồm văn bản nghe nhìn. Sinh viên ở cấp độ này vẫn được hỗ trợ xây dựng chiến lược cấu trúc, phân tích thông tin, đánh giá quá trình thường xuyên, giảng viên hỗ trợ và hỗ trợ bên ngoài lớp học để đạt được kết quả tối ưu.

Môn học không chỉ cải thiện trình độ tiếng Anh cho sinh viên mà còn giúp các em học và áp dụng các kỹ năng học thuật để chuẩn bị thích nghi với các tiêu chuẩn và kỳ vọng của môi trường đại học hiện đại.

PHYS1012 – Vật lý – Lý sinh

Số tín chỉ: 2 giờ

Môn điều kiện: Không có

Sinh viên được học về các nguyên tắc vật lý cơ bản thông qua nghiên cứu các hệ thống sinh học và các tình huống lâm sàng. Mục tiêu của môn học là để sinh viên hiểu được các cơ chế vật lý làm cơ sở cho các quá trình sinh lý (tức lưu lượng máu, xung thần kinh, thị lực) và thiết bị y tế (ví dụ: MRI, siêu âm, điện tâm đồ, y học hạt nhân). Môn học nhấn mạnh vào điện sinh học, chẩn đoán hình ảnh, enzym, động lực học chất lỏng, lực entropi và bức xạ ion hóa. Phòng thí nghiệm tích hợp của môn học sẽ củng cố cho sinh viên kiến thức được trình bày trong các bài giảng và bài tập giải quyết vấn đề, cũng như đào tạo sinh viên cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật.

NURS1040 – Tâm lý và Kỹ năng Giao tiếp trong Thực hành Điều dưỡng I

Tín chỉ: 2

Điều kiện tiên quyết: Không có

Học viên sẽ được giới thiệu các quy trình giao tiếp cơ bản. Trọng tâm của khóa học là phát triển mối quan hệ trị liệu giữa điều dưỡng với bệnh nhân và gia đình. Sinh viên cũng được đào tạo kỹ năng thu thập thông tin và cung cấp thông tin. Đây là bước đầu tiên trong chuỗi 2 môn học.

HASS1030 – Chủ nghĩa xã hội khoa học (Chính trị và thay đổi xã hội)

Số tín chỉ: 2

Môn học sẽ hướng dẫn sinh viên hiểu sâu về mối quan hệ giữa chính trị và xã hội ở Việt Nam, cũng như ở khu vực châu Á rộng lớn trong thế kỷ 20 và 21. Môn học mở ra các khái niệm chính về chính trị và thay đổi xã hội, đồng thời thông qua việc giải thích các khái niệm đó để nghiên cứu động lực của chính trị và thay đổi xã hội dưới hình thức cụ thể.

Kiến thức này sẽ giúp sinh viên phát triển sự nghiệp chuyên nghiệp, đặc biệt là trong những lĩnh vực nghề nghiệp yêu cầu sự hiểu biết sâu sắc về chính trị, các vấn đề hiện tại và lịch sử của thế giới trong thế kỷ trước. Sinh viên có thể tự trả lời câu hỏi: Tại sao chúng ta đang ở vị trí hiện tại và chúng ta sẽ đi về đâu? Khi kết thúc môn học, sinh viên sẽ được làm quen với các khái niệm về chính trị và biến đổi xã hội của Việt Nam. Sinh viên cũng sẽ hiểu và hiểu sự khác biệt giữa Việt Nam với những quốc gia phát triển và đang phát triển ở châu Á. Cuối cùng, sinh viên sẽ làm quen với những phát triển chính trị và quan hệ quốc tế lớn từ thế kỷ 20.

Phương pháp giảng dạy giúp sinh viên phát triển cả năng lực tiếng Anh (tập trung vào kỹ năng nói và phát âm, đọc) và kỹ năng diễn đạt thông qua thực hành liên tục với bạn cùng lớp và giáo viên hướng dẫn.

Khái quát chung

Môn học bắt đầu với hiểu biết cơ bản về các khái niệm chính trị và biến đổi xã hội, tiếp nối chủ nghĩa Marx – Lênin và ứng dụng trong việc hiểu biết chính trị và biến đổi xã hội. Môn học sau đó mở rộng đến cách Tư tưởng Hồ Chí Minh áp dụng chủ nghĩa Mác-Lênin trong thực tiễn quốc gia. Sinh viên sẽ được so sánh và đối chiếu với các quá trình chính trị và thay đổi xã hội của các quốc gia khác ở châu Á-Thái Bình Dương.

Phương tiện học tập

Tôn chỉ học tập tại Vin Uni là học chủ động, đòi hỏi sinh viên tích cực trong quá trình học tập bên cạnh nghe giảng và được hướng dẫn. Người hướng dẫn hoặc giáo viên đóng vai trò như người hỗ trợ và tạo môi trường để sinh viên có trách nhiệm và tích cực tiếp thu càng nhiều kiến thức càng tốt, thay vì chỉ nhận thông tin một cách thụ động mà không tham gia vào quá trình học tập.

Sinh viên sẽ học và chia sẻ thông qua kiến thức từ các bài giảng, hướng dẫn, viết báo, thuyết trình và học cách cộng tác qua các dự án nhóm. Môi trường học tập an toàn, chân thực, thân thiện, có tính hợp tác và khai sáng.

CCSC6020 – Mô phỏng/Quy trình

Số tín chỉ: 4,5

Môn điều kiện: Không có

Môn học sẽ tập trung vào các chủ đề cực kỳ thực tế và có liên quan trong hoạt động mô phỏng lâm sàng. Đây là một phần rất quan trọng để trang bị kỹ năng lâm sàng chất lượng cho các bác sĩ nội trú. Các bác sĩ nội trú phải thể hiện năng lực phục vụ quy trình và giao tiếp.