Lãnh đạo các viện

Rohit Verma

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Utah, Mỹ

Hiệu trưởng, Đại học VinUni

Viện trưởng, Viện Kinh doanh – Quản trị

LinkedIn

Lý lịch khoa học

Công trình nghiên cứu

Trần Phương Lan

Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam

Phó Viện trưởng, Viện Kinh doanh – Quản trị

Lê Vũ Quân

Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Claremont Graduate, Mỹ

Giám đốc Chương trình Quản trị Kinh doanh

LinkedIn

Công trình nghiên cứu

Doumanidis Charalabos Constantinos

Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ

Viện trưởng, Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính

Công trình nghiên cứu

Phạm Ngọc Nam

Tiến sĩ Kỹ thuật điện, Đại học KU Leuven, Vương Quốc Bỉ

Phó Viện trưởng, Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính

Công trình nghiên cứu

Michel Louge

Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí, Đại học Stanford, Mỹ

Giáo sư chuyên môn – Kỹ thuật cơ khí

Lý lịch khoa học

Công trình nghiên cứu

Maurizio Trevisan, Bác sĩ Y khoa, Thạc sĩ khoa học

Dịch tễ học, Đại học State University of New York, Mỹ

Viện trưởng, Viện Khoa học sức khỏe

LinkedIn

Công trình nghiên cứu

Lê Cự Linh, Bác sĩ Y Khoa, Tiến sĩ

Nghiên cứu liên ngành và Y tế Công cộng, Đại học Tulane, Mỹ

Phó Viện trưởng thường trực, Viện Khoa học sức khỏe

LinkedIn

Zarrin Siddiqui, Cử nhân Y khoa và Phẫu thuật, Tiến sĩ

Giáo dục Y khoa, Đại học Western Australia, Úc 

Giám đốc Chương trình Bác sĩ

LinkedIn

Ryan McAuley, Bác sĩ Y khoa, Thạc sĩ

Y tế Công cộng, Đại học John Hopkins, Mỹ

Giám đốc Chương trình Bác sĩ Nội trú – Nội khoa

Vũ Anh Dũng

Tiến sĩ Quản trị Vận hành Quốc tế, Đại học Cambridge, Anh

Trưởng khoa, Khoa Khoa học và Giáo dục khai phóng

Stan BH Tan-Tangbau

Tiến sĩ Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế, Đại học Quốc gia Úc, Úc

Giám đốc Chương trình Khoa học Xã hội và Nhân văn

LinkedIn

Công trình nghiên cứu

Daniel Ruelle

Thạc sĩ Quản lí dự án, Đại học RMIT, Úc

Giám đốc Chương trình Tiếng Anh và Giao tiếp

LinkedIn